ANBI

 • ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling
 • Anbi Stichting moet worden aangevraagd bij de Belastingdienst
 • Aangegeven moet worden op de website van de stichting vanaf 01-01-2014:
  • Een meerjarig beleidsplan
  • Financile  verantwoording

Aan de Stichting Floortje voor Fatou is door de belastingdienst met ingang van 10 oktober 2013 de ANBI-status nr. 853263085 verleend.

Een donatie aan onze Stichting is in de meeste gevallen volledig aftrekbaar van de belasting.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling conform richtlijn 1 januari 2014

Stichting Floortje voor Moortje

 • Opgericht op 10 oktober 2013 bij notariele akte.
 • Internetadres: http://www.floortjevoorfatou.nl/
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 58975977
 • Aangemeld bij de Belastingdienst dd. 17 oktober 2013, RSIN/fiscaal nr 853263085
 • Contactadres: Molenstraat 96b, 2961AN, Kinderdijk
 • Mailadres: gdelangemes@planet.nl

Bestuur:

Voorzitter: Sinds 1 mei 2018: Geri de Lange-Mes

Secretaris/Penningmeester sinds 2018: Bas de Lange

De doelstelling

Wij richten ons op Gambiaanse kinderen in de basisschoolleeftijd en bieden hen de mogelijkheid om naar school te gaan. We bereikten dit door de bouw van een school voor 90 tot 110 leerlingen met de daarbij behorende faciliteiten, zoals schoon drinkwater, schoolmiddelen en een schoolmaaltijd.  Inmiddels zitten er ca 270 kinderen op, die in swifts naar school gaan. De school is overgedragen aan de staat, wat betekent dat die het lerarensalaris en de schoolmiddelen betaalt. Echter door gebrek aan voldoende boeken, schriften, schrijfgerei e.d. zorgen we dat vanuit Nederland deze spullen regelmatig verscheept worden ten bate van onze school.

Het is de bedoeling, dat de gemeenschap in Brufut op termijn zo zelfredzaam wordt, dat ze de school draaiend kan houden. Wij willen de gemeenschap helpen middelen van bestaan te ontwikkelen, om geld voor zichzelf alsook voor de school te verdienen, door middel van:

 • het geven van volwassenen onderwijs in de avonduren op de school
 • het aanleggen en onderhouden van een schooltuin
 • het bereiden van schoolmaaltijden door moeders van leerlingen
 • het leren naaien door de moeders
 • het verrichten van onderhoud aan de school door de vaders van leerlingen
 • Het organiseren van activiteiten in Brufut, waarvan de baten voor de school zijn, b.v. organiseren van voetbalwedstrijden.

Voor het verrichten van al deze activiteiten hebben wij goede en betrouwbare contacten in Gambia.

Werkzaamheden van de Stichting

 • Powerpointpresentatie bij bedrijven, organisaties en scholen
 • Persoonlijk bezoek aan bedrijven voor sponsoraanvragen
 • Verkoop diverse artikelen(ook uit Gambia) tijdens Jaarmarkten en Kerstmarkten.
 • Gelden verkrijgen door contact te leggen met supermarkten, met de vraag als goed doel te mogen dienen bij de emballage
 • o.a. via facebook  en de website het netwerk op de hoogte houden en motiveren om te doneren
 • verschillende keren per jaar de school bezoeken

Financiële verantwoording

Alleen direct aan het project  gerelateerde kosten, worden betaald uit binnengekomen gelden, zoals b.v. het transport van benodigde schoolspullen, de maaltijden, het onderhoud van school, bijbehorende gebouwen en terrein.

De Stichting Floortje voor Moortje streeft naar een open en transparant beleid naar onze sponsoren, door middel van publicatie van al onze activiteiten, projecten en financiën op onze website www.floortjevoorfatou.nl