Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2023 Stichting Floortje voor Fatou

01-01-2023 Beginsaldo 11.083.00

Inkomsten 12.409.00

Enkele te noemen

emballage supermarkten 3681,00

donatieacties op de site ca. 400,00

Bijzondere gift: Wereldwinkel Wijlre 600,00

Het restant komt van kleine en grote donateurs 11.9408,00

UItgaven 13.120,00

Waaronder:

solar en electriciteitsaanleg ca. 900

nieuwe accu’s 400

bankkosten 200

website onderhoud e.d. 90

grondhuur, bewerkt en gebruikt als tuin met zaad e.d. 400

Het restant: etensgeld, schoolonderhoud, schoolbenodigd-

heden, schoolboeken, afdak en betegeling waranda e.d. 10.730,00

Nadelig saldo 2023 711,00

Eindsaldo 31 december 2023 10.372.00

Begroting: De verwachting is, dat de inkomsten en uitgaven in 2024 in lijn zijn met 2023. Als we in maart aanstaande een positief antwoord krijgen van de aspirant-donateur ten aanzien van de bouw van een kleuterschool ( in een andere omgeving dan waar onze huidige school staat) en dat realiteit zou kunnen worden, willen we in overleg met u als donateurs (middels de nieuwsbrief) een deel van de inkomsten gebruiken voor de inrichting en schoolbenodigdheden van deze school. We hebben afgesproken dat de gemeenschap zelf verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van de school en dat schoolgeld betaald gaat worden voor o.a. de lerares(sen) want de staat betaalt niet voor kleuteronderwijs.

Financieel jaarverslag 2022 Stichting Floortje voor Fatou

01-01-2022   Beginsaldo:                                                                                                      8.723,43

INKOMSTEN
Bedrijven (groter en klein)                                                            3670,00
Supermarkten emballage                                                             5832,80
Bijzondere giften n.a.v. een
door mij geschreven ingezonden
brief in de Volkskrant                                                                      2150,00

Particuliere eenmalige en periodieke giften                        7101,75

Per abuis op de Floortje rekening: een reisbedrag
en een zakelijke transactie                                                           2310,28
(staat dus ook bij de afschrijving)

 Totaal bijgeschreven                                                                                        21.064,83

UITGAVEN
Teruggave “Per abuis” zie boven                                               2310,28
Maaltijden 12 keer 550                                                                    6600,00
Reiskosten leerkrachten (inmiddels 18 pers)                        1200,00
Onderhoud ( klein) school maandelijks                                     480,00
Klusjesman                                                                                             175,00
Toelage schoolhoofd                                                                          300,00
Lessen tieners, Hoe ga je met elkaar om?  Sexu edu            300,00
Nieuwe boeken Tieners                                                                    450,00
Schoolspullen (verzonden)                                                           1150,00
Bankrekening  Rabo                                                                            120,00
Lidmaatschap VSG                                                                                 30,00
Website                                                                                                       73,00
Verzending goederen                                                                         785,00
Zeven opvouwbare bedden (overnachting teachers)          714,00
Feestelijke openingsdag                                                                   350,00
Bouw afdak en veranda                                                                    750,00
Overname tafels                                                                                   714,00
Printerinkt                                                                                                 34,00
Verf en kwasten                                                                                    300,00
Onderhoud groot (dak, beton, bestrating, plus                   1500,00
Transport) vanwege schade regen
Post allerlei  (kleine rekeningen)                                                    370,00

Totaal  uitgave                                                                                                       18705,28

Batig saldo                                                                                                                   2359,55
Eindsaldo 31-12-2022
                                                                                                                11.083,00

Begroting 2023: Behalve de bovengenoemde vaste (weerkerende) kosten, waarin de maaltijden een grote plaats innemen, zijn we in gesprek over de aanleg van een tuin, om daar groenten e.d. te verbouwen voor die maaltijden. Dit zou op de duur schelen in de kosten en de school ook minder afhankelijk maken van giften. De schoolruimte waar de gebouwen op staan is inmiddels aardig volgebouwd, dus er wordt nagedacht over grondaankoop in de directe omgeving van de school. Er valt nog geen kostenplaatje aan te hangen, maar als we verder zijn in het proces willen we ook weer de medewerking van Wilde Ganzen vragen voor de financiële realisatie. Want grond heeft water nodig, dus een waterput is onmisbaar. Als er meer duidelijk is, komt dit in de doorlopende nieuwsbrief op de site.

Financieel Jaarverslag 2021 Stichting Floortje voor Fatou
         
01-01-21 Beginsaldo RABO     € 4.939
         
  INKOMSTEN      
         
  Bedrijven (groot en klein) € 2.660    
  Supermarkten emballage € 8.714    
  Markten € 406    
  Doneeractie stormschade € 1.075    
  Particuliere giften € 6.749    
         
  Totaal Inkomsten   € 19.604  
         
  UITGAVEN      
         
  Maaltijden € 6.300    
  Onvoorzien ( accu’s, € 300    
  pomp,printer)      
  Schade zware storm € 1.010    
  Onderhoud school € 480    
  Stagiaires € 226    
  Reiskosten leerkrachten € 1.025    
  Toelage schoolhoofd € 300    
  Schoolspullen € 120    
  Bankrekening RABO € 120    
  Lidmaatschap Verenigde € 30    
  Stichtingen Gambia      
  Website € 60    
  Transport div. Ned.-Gambia € 407    
  (o.a. Stoelen, schoolmaterialen)      
  Sexuele educatie € 250    
  Onderhoudsman € 192    
         
  Uitbreiding 2 lokalen en kantoor  € 5.000    
         
  Totaal uitgaven   € 15.820  
         
  Batig saldo   € 3.784  
         
31-12-21 Eindsaldo RABO     € 8.723
Begroting 2022:  Behalve de bovengenoemde vaste (weerkerende)  kosten zal aankomend jaar rekening gehouden worden  met de inrichting van de twee nieuwe lokalen en het kantoor annex overnachtingsruimte.  Aanschaf verplaatsbare scheidingswand, opklapbedden, kasten, e.d. bureau’s en stoelen. Voor de lokalen extra tafels en stoelen e.d. Hiervoor is 5000,- euro  begroot.
Financieel jaarverslag 2020

Jaarrekening start januari 2020 tot eind december 2020

beginsaldo                                                                                                      7.340

Inkomsten2020                                                                                        16.603

Stichting Elshout                                                                                               500

Stichting Mia Keulaerts                                                                                1.000

Bedrijven groot/klein                                                                                    2.000

Emballage supermarkten                                                                              5990

Internetdonaties                                                                                                 470

particuliere giften                                                                                              6643

Totaal beginsaldo en inkomsten                                                        23.943

Uitgaven 2020

Maaltijden                                                                                                             7900

toelage schoolhoofd                                                                                           320

post onvoorzien (zaken die op het terrein kapot gaan e.d)               500

nieuwe laptop                                                                                                       375

“salaris” stagiaires                                                                                              550

lessen seksuele voorlichting                                                                          300

reiskostenvergoeding, sinds oktober (ver weg, slechte wegen)     300

extra vergoeding watchman omgezet in hulp handyman                  48

Extra

Extra Corona voedselhulp                                                                          3408

Extra Corona hulpmiddelen zoals zeep en mondkapjes                 630

Totale uitgave schoolkosten                                                             14.331

Bouwkosten

Bouwkosten ommuring schoolterrein plus stucken                       4.200

administratiekosten

website onderhoud                                                                                             48

Rabobankrekening                                                                                           180

Transport Ned/Gambia schoolspullen e.d                                          . 2 15

Lidmaatschap Verenigde Stichtingen Gambia                                       30

Bouw- en administratieuitgaven                                                        4673

Totale uitgaven                                                                                        19.004

Netto beginsaldo 2021                                                                           4.939

Begroot: zonnepanelen of aansluiting elektriciteit                       1000

Zie voor verdere info Actueel 

Financieel verslag 2019

           
           
1 jan 2019 Beginsaldo Rabo       €6.051,–
           
  INKOMSTEN        
           
  Stichting Elshout €3.000,–      
  Mia Keulardsfonds €2.500,–      
           
  Bedrijven (groot en klein) €2.897,–      
  Supermarkten emballage €5.227,–      
           
  Internet doneeracties €599,–      
  Markten 2 stuks €132,–      
  Particuliere giften €3.540,–  
  Totaal Inkomsten     €17.895,–  
           
  UITGAVEN        
           
  Maaltijden €6.000,–      
  Onvoorzien ( accu’s,        
  Pomp,printer) €825,–      
  Salaris watchman,        
  Toelage schoolhoofd €660,–      
  Cursus sexuele voorlichting €50,–      
  Stagiaires €90,–      
  Bonus leerkrachten €175,–      
  Schoolreis €250,–      
  Totaal uitgaven school   €8.050,–    
           
  Administratie en vervoer        
           
  Bankrekening RABO €180,–      
  Lidmaatschap Verenigde        
  Stichtingen Gambia €30,–      
  Website €40,–      
  Transport div. Ned.-Gambia        
  (o.a. Stoelen, schoolmaterialen) €650,–      
  Totaal administratie en vervoer   €900,–    
           
  Bouw Gemeenschapsruimte        
  Restant €5.556,–      
  Luiken + tralies schoolramen €2.100,–      
  Totaal Inkomsten   €7.656,–    
           
  Totaal uitgaven school     €16.606,–  
         
31 dec 2019 Eindsaldo RABO       €7.340,–
Begroting 2020 Stichting Floortje voor Fatou

Inkomsten

Stichtingen                               3.000,-

Bedrijven groot/klein              1.500,-

Supermarkten (emballage) 4.000,-

Internet doneeracties               400,-

Particuliere giften                 3.000,-

Inkomsten totaal                 11.900,-

Uitgaven

Maaltijden                                     7.200,-

Salaris/cursus/toelag e.d.     1.500,-

Onvoorzien (bijv. accu’s e.d.) 1.000,-

Administratie en vervoer           800,-

Bouw muur                                   3500,-

Uitgaven totaal                        14.000,-

Inkomsten 2018

Bedrijfs/grote Sponsoren                                          7910,00

Markten   en emballage supermarkten               2000,35

Particuliere donoren                                                  3423,05

Totaal inkomsten                                     13333,40

Uitgaven 2018

Foodproject                                        4320,25

Bouwkosten nieuw gebouw        2650,00

Bankkosten                                            109,10

Lidmaatschap VSG                                30,00

Marktkosten                                          175,00

Familyplanning e.d.                           350,00

Nieuwe inverter                                  390,00

Wijziging statuten                              400,00

Website                                                   36,15

Transportkosten                               110,00

Begrafenis e.d watchman             100,00

Salaris nieuwe watchman            100,00

Twee naaimachines                        100,00

Diversen                                              295,00

Totaal                              9165,50
Saldo     per 30-12-2018        5035,90
Reservering gemeenschapsruimte 2500,00
Deze maand,  januari 2019 is er weer 2000 euro overgemaakt voor het foodproject

HOE HET BEGON: KOSTEN TIJDENS DE START VAN HET BOUWEN in 2013

Kosten  grondaankoop € 6.000,-

De bouwkosten van de school, incl. omheining en poort,

toiletgebouw, schoonwatervoorziening en electriciteit via solar is 67.000,-

Totale kosten, incl. grond : €  73.000,-