Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief bestaat uit geschiedenis (onderaan) en de actualiteit (vanaf bovenaan)

We zijn blij met de financiële steun van de Louisa Stichting!

22 april :In de week van 15 april kregen we de donatie van de Louisa Stichting op onze rekening overgemaakt. Daar zijn we heel blij mee! Inmiddels is een deel van de nog benodigde 5000 euro ook binnen en is er een toezegging om dit bedrag rond te maken. Daarmee kunnen we nu starten. Het schoolhoofd en andere betrokkenen zijn al bezig met de benodigde papieren en dan kan er daadwerkelijk gebouwd worden. Dit doen we weer met bouwer Buba, van de stichting Chef, die eerder de klaslokalen e.d. bouwde bij de MK school. We houden de lezers van deze site op de hoogte

23maart: Even een korte update. We zijn druk bezig om het plan te verwezenlijken om een kleuterschool te bouwen op een stuk land, dat familiegrond is van het schoolhoofd Fatou. Daartoe moet de grond een schoolbestemming krijgen en moet aan verschillende andere voorwaarden worden voldaan. dat gaat lukken, maar nog belangrijker: Er moet geld zijn, om deze kleuterschool te bouwen. We hadden een donatie van 20.000 euro gevraagd bij het Louisefonds, die gelinkt is aan de Vrijmetselarij. Dit fonds ondersteunt doelen in arme delen van Afrika. Wij hebben inmiddels bericht ontvangen dat het Louisefonds 15.000 euro doneert. Daar zijn we heel blij mee, maar dat is niet genoeg om de start te maken. Er moet nog minimaal 5.000 donatiegeld bij om de sprong te durven wagen. Wilt u helpen? Doneren kan op de site, maar nog beter, zonder aftrek van kosten direct op ons rekeningnummer NL28RABO0130237280.

14 november

14 november Ons bestuurlid Jaap van Duuren is afgelopen week op bezoek geweest bij de school. Hij had ook het geld voor januari mee en besprak de lopende zaken. Zelf hoop ik in de loop van januari naar Gambia te gaan, maar dat is door medische omstandigheden nog niet zeker, Een onderwerp was de aansluiting op elektriciteit door NAWEC. Dan kan er, indien nodig, van zonne-energie overgeschakeld worden op het stroomnet. Dit had vorig jaar al moeten gebeuren maar de organisator die hiervoor verantwoordelijk was was bijna niet te bereiken. Nu zou het dan toch gebeuren, maar ook nu was er weer een kink in de kabel (gelukkig niet letterlijk) want de nieuwe lokalen bleken niet op de juiste manier aangesloten. Wordt vervolgd dus.

oktober Even kort bijpraten. Het schoolhoofd Fatou Camara heeft in haar woonomgeving een familiestuk grond dat ze graag ter beschikking wil stellen voor de bouw van een kleuterschool. Het benodigde papierwerk daarvoor kan in gang gezet worden, als we voldoende sponsoren hebben voor dit plan. Het is de bedoeling dat deze school zichzelf zal (moeten) bedruipen, want de financiën laten niet toe om twee scholen te (blijven) onderhouden. Ook daarvoor is al een plan gemaakt, waarbij de ouders financieel bij moeten dragen aan het salaris van de leerkrachten e.d. Dit is ook besproken met de ouders van de toekomstige kleuters. Een kleuterschool is om allerlei redenen goedkoper dan een basisschool dus de kans van slagen op dit gebied is ook groter.

11 juli Vorige week zijn de oudste leerlingen een dag op schoolreis geweest. Deze bijna tieners zijn vaak hun dorp nog nooit uit geweest, dus dit is een spannende reis, die naar een dierenparkje ging en naar de luchthaven. Bij terugkomst op school hadden de moeders gekookt. Al met al een enerverende dag!

op de luchthaven
Ze zijn er klaar voor!

23 Januari Vandaag waren er bekende gasten bij de school op bezoek. Het echtpaar Helders. Zij kwamen niet met lege handen en brachten vijf zakken rijst mee. Zulke gasten verwelkomen we graag op school!

18 december Sinds afgelopen donderdag terug uit Gambia, waar we de opening van het nieuwe schooldeel, twee klassen, een groter kantoor en een doucheruimte hebben meegemaakt. Toen we vorige week donderdag weer voor de eerste keer naar school gingen voor een hernieuwde kennismaking, kochten we onderweg 420 bananen die we in de klassen uitdeelden. Op  zaterdag waren we als gasten aanwezig bij de opening van een kleine kleuterschool Yuna en op maandag was onze eigen openingsfestiviteit. De schoolkinderen hadden allerlei gedichten en toneelstukjes ingestudeerd en er werd volop gezongen. Nadat het officiële gedeelte was gepasseerd, het doorknippen van het toegangslint, gingen de voetjes van de vloer op Gambiaanse wijze. Daarna was er natuurlijk eten, want zonder eten geen feest in Gambia. Al met al een enerverende dag! ’s Anderendaags was het tijd voor serieuzere zaken en bespraken we het eventuele volgende project, een schoolgroentetuin. Omdat de kosten voor de maaltijden van 400 kinderen oplopen en het de bedoeling  is dat de Gambianen hun toekomst meer in eigen hand nemen, lijkt dit een  logische stap. Voor deze samenwerking is de Brufut Mia Keulaerds Future Foundation op gericht. Al snel werd duidelijk dat de gedachtegang van de leden van deze nieuwe stichting  een iets andere is, dan de gedachtegang van onze stichting. Wij denken aan een groentetuin, liefst dichtbij, beheerd door bijv. wat ouders en onderhouden door hen, met hulp van de leerlingen, die op die manier ook een stukje praktijkonderwijs krijgen. De BMKFF had echter haar ook laten vallen op een prachtige sinaasappelgaard met daarop ook een huis, dat het drievoudige kost als wat de bedoeling is. Omdat zowel enkele schoolleden als wij een informeel gesprek hierover hadden gehad met Wilde Ganzen, gaan we daar maar te rade om te horen wie de boodschap juist begrepen heeft, voordat we verder gaan. Komt tijd, komt raad!

6 november De lokalen zijn inmiddels klaar en al in gebruik. Wij, echtgenoot Bas en de vrienden Inge en Wout en ik, gaan 7 december naar Gambia voor de officiële opening die op 12 december zal gebeuren met een klein feestje.  Er moesten natuurlijk extra tafels en stoelen bij. Eerder was er in Nederland altijd wel een school die oude tafels en stoelen wegdeed en die konden dan vervoert naar Gambia tegen de vervoerskosten. Die liggen nu flink hoger, dus moeten we ter plekke op zoek naar schoolmeubels. We konden al een partij tafels overnemen van Casa Gambia. De foto laat zien hoe dit dan vervoerd wordt door onze vaste chauffeur Kabero. Nu de rest nog.

25 juni: De bouwactiviteiten zijn bijna klaar.  Er moet nog wat geschilderd worden en dan zit deze grote klus erop. We zijn zeer blij met het wakend ook van bouwmeester Buba, voor wie het samenwerken met Wilde Ganzen in dit bouwproject ook de eerste keer was. Hij is bezig met zijn diploma bouw/aannemer en deed dit als vrijwilliger/voorzitter van onze Gambiaanse partnerstichting in dezen: De Gambiaanse stichting Chef. Zowel wij, als Wilde Ganzen, zijn zeer blij met de prettige vorm van samenwerking. Bovenstaand nog wat foto’s, met daarop ook bouwmeester Buba en u kunt zien dat schilderen in Gambia niet alleen door mannen gedaan wordt! Ook het oude schoolgedeelte is geverfd. Daarvan zijn de luiken donkerrood, terwijl voor het nieuwe gedeelte is gekozen voor kobaldblauw. Gambianen houden van felle kleuren!!

Intussen loopt het schoolseizoen ook ten einde. De bovenbouw gaat, als er genoeg geld is, jaarlijks op educatieve schoolreis. Ze bezoeken dan wat historische plaatsen en een museum(pje) en slapen in een school in de omgeving van de hoofdstad. Dit is een hele happening, want deze kids gaan eigenlijk nooit een dagje uit. Hieronder een fotoinpressie!

April/mei: We hebben als stichting momenteel te maken met een flinke financiële tegenvaller . In de loop der jaren heb ik een soort netwerk opgebouwd van supermarkten waar ik eens per jaar het goede doel mag zijn met de stichting. Dat bracht per maand toch ca. 600 euro in de pot, goed voor de maandelijkse maaltijden. Nu hebben bijna alle supermarkten van Albert Hein en Jumbo op dringend advies van het hoofdkantoor besloten om vanaf april voor onbepaalde tijd hun emballagemogelijkheid ter beschikking te stellen voor Giro 555. Daarbij wordt m.i. voorbij gegaan aan kleine stichtingen, zoals de onze, die het geld zeker zo hard nodig hebben, want eten is een basisbehoefte. Op Giro 555 komt, terecht, al heeeel veel binnen. We zijn gedwongen maar af te wachten tot “onbepaalde tijd” weer stopt en weer ruimte biedt voor stichtingen als de onze.  Ik schreef een ingezonden brief naar De Volkskrant, die er ook inkwam. Dat leverde wel hartverwarmende reacties op. Een meneer uit Flevoland maakte een maand maaltijdgeld, zijnde ca. 550 euro over en ook anderen maakten bedragen over.

17 mei: Het is al weer een tijdje geleden dat ik melding maakte van de bouw, dus tijd voor een update. Er is hard gewerkt en de bouw is bijna klaar. Vandaag kreeg ik wat foto’s van de betegeling van de vloer. Voorman Buba heeft besloten dat het schilderen van de buitenkant beter kan wachten tot na de regentijd.

8 maart: Gisteren was het Nationale vrouwendag. Schoolhoofd Fatou en ik overlegden dat het goed zou zijn als we een boekenproject zouden inbrengen op de bijeenkomst die jaarlijks bij de Nederlandse consult Henriette Sonko gehouden wordt. Fatou deed samen met de vertegenwoordigster van een ander uitgekozen project haar voordracht en beide dames mochten de  halve opbrengst van de collecte totaal ca. 280 euro meenemen om hun project te betalen. Onze stichting voegde daar hetzelfde bedrag aan toe, zodat er 50 jeugd- voorlichtingsboeken aangeschaft kunnen worden.
 

31 januari: De bouw is begonnen! Nadat de vrachtwagens met zand en grind op de hobbelige zandwegen heen en weer reden om de voorraad af te leveren is gisteren begonnen met het stenen maken door de gemeenschap. Probleem is wel, dat de aanwezige zonnepanelen al langere tijd niet optimaal werken( (de reparateurs komen nog steeds niet opdagen)  en de waterpomp daardoor beperkt water geeft. Vandaar dat er twee watertanks geleverd zijn, om de stenen nat te houden.  De dames zorgen dat de werkers voorzien worden van koffie/thee en een warme maaltijd. Het begin is er!

H

21 december Gisteren teruggekeerd uit Gambia en zo van de warmte in de kou terecht gekomen. Vier keer bezocht ik de school.  Meestal met bestuurslid Jaap van Duuren die al in Gambia was, en zijn tijd nuttig gebruikte, om o.a. op de schoolmuur het logo te schilderen. Het schoolhoofd Fatou Camara was er blij mee. De eerste dag was bedoeld als hernieuwde kennismaking en ook om te kijken hoe het met het terrein en de school gesteld is. Vooral dat laatste viel niet mee. In twee jaar afwezigheid was het onderhoud, waar ik maandelijks voor betaal, toch achteruit gegaan. Enkele hardhouten deuren hadden flink schade en ook de betegeling van het gemeenschapshuis had duidelijk te lijden gehad, evenals de dorpels onder de ramen. De tweede ontmoeting dus deels gebruikt om dit  nadrukkelijk te bespreken. De dag erna was er  een bespreking met de voorzitter van de Gambiaanse partnerorganisatie die het werk uit gaat laten voeren en hebben we nogmaals voor iedereen duidelijk gemaakt dat onze derde partner, Wilde Ganzen, alle rekeningen, foto’s en filmpjes ten aanzien van de vorderingen dient te ontvangen. Daarna de eerste officiële handeling verricht, in dit geval met meetlint en hamer.

De woensdag was gereserveerd om de grote basisschool, ca. 1200 leerling, in Brufut te bezoeken in het kader van mijn lidmaatschap van de Nederlandse tak van Casa Gambia. De Gambiaanse partnerorganisatie daarvan heeft hier goed werk verricht.  Indrukwekkend om te zien hoe het op zo’n grote school toegaat. Vrijdag had ik een gesprek met o.a. de chairman, treasurer. enkele leerkrachten en het schoolhoofd over de toekomst. Ik was blij te horen dat de gemeenschap deze keer wel bereid is, om mee te helpen met het maken van de stenen. In de toekomst is het de bedoeling dat in de omgeving van de school ook een partnerorganisatie komt, die zich bezig gaat houden met grondaankoop en tuinaanleg, want het advies van Wilde Ganzen, zelfontwikkeling, willen we ter harte nemen. Niet het eten maandelijks betalen, maar zelf voedsel verbouwen. Het bezoek werd afgerond met het bijwonen van een sexualiteitsles, aan de hand van posters die ik twee jaar eerder meegebracht en toegelicht had.  De (nieuwe schooljuf bij de meisjes (vanaf 10 jaar)  was duidelijk nog zoekende naar haar rol hierin, maar de leraar die de jongens zijn kennis overbracht deed dit open en duidelijk.  Hiermee sloot ik het schoolbezoek af.

Zodra het geld op de foundationsrekening staat, hopelijk deze week nog, kan de bouw beginnen.

10 december Vanmiddag kreeg ik de toestemming voor samenwerking met Wilde Ganzen binnen! Eerdaags volgt de samenwerkingsovereenkomst. Dan ben ik zelf al in Gambia waar ik een week blijf. In die week slaan we misschien de eerste paal  al. Als ik terug ben, breng ik u uitgebreid op de hoogte  met tekst,  foto’s en film.

6 november Tijd om u  op de hoogte stellen van de huidige ontwikkelingen. Toen we, inmiddels twee jaar geleden,  op onze school waren en een gesprek hadden met de leerkrachten, kwam de wens naar voren voor de bouw van minimaal twee extra lokalen. Het  aantal leerlingen stijgt, inmiddels zitten er 383 kinderen op onze school, die eerder bedoeld was voor tweehonderd leerlingen. Doordat de school eigenlijk gebouwd werd  als kleuterschool, hebben we maar vijf lokalen. Andere basisscholen starten met zeven lokalen. Tegen het stijgende geboortecijfer kunnen we niet opbouwen, ( wij hebben als stichting geen invloed om het leerlingtal. Er mag geen grens aangegeven worden), maar we hebben wel toegezegd om in ieder geval te proberen die twee extra lokalen te verwezenlijken.  Intussen zit er ca 5000  E in de bouwpot. Er is een toezeggen van de MRC  Holland Foundation voor 5000  E en een bedrijf in onze woonomgeving heeft ook een toezegging gedaan van 2000 euro.  De bouw gaat ca.  18.000 euro kosten.  De volgende stap was contact zoeken met Wilde Ganzen.  Om de (financiële) medewerking van Wilde Ganzen te verkrijgen, moeten we o.a. voldoen aan een belangrijke voorwaarde: Samenwerken met een Gambiaanse stichting. Wij hadden geen partnerorganisatie (meer), maar inmiddels is die er wel. Vandaag kreeg ik bericht dat alle formaliteiten rond zijn en de Gambiaanse Chef Foundation van start kan gaan. Hieronder ziet u het logo. Het is de bedoeling dat er met hun samenwerking twee lokalen en een kantoor annex overnachtingsruimte worden gebouwd. Dit laatste omdat verschillende leerkrachten van ver komen. We houden u op de hoogte van het verdere verloop.

11 augustus Bij feestelijkheden horen de vlaggen van  Gambia en ons land. Bij de eerste foto waren de Hollandse strepen nog niet helemaal correct, maar dit “euvel” was herkend en verholpen op de tweede foto waarop het personeel en enkele vrijwilligers te zien zijn. Links het schoolhoofd Fatou Camara.

Gisteren 11 augustus namen de oudste leerlingen van de school hun “bull” in ontvangst. Dat gebeurt op officiële wijze, qua kleding, zowel als qua toespraken. The beste lezer, de beste rekenaar e.d. krijgen daarvoor een certificaat en dit alles wordt feestelijk omlijst. Zeker ook vanwege de moeilijkheden rond Corona, een tijd geen school, strenge regels qua contacten e.d. was dit wel even belangrijk om de aandacht op te vestigen.

15 juli Ik ben blij te kunnen melden dat de watertoren weer als vanouds staat en alles weer werkt. Ook de schade aan het dak is gerepareerd, dank zijn de giften van de donateurs! Bedankt! Het Gambiaanse Rode Kruis werd nog hard om de nood in het land te verhelpen. Zo’n 1000 gezinnen werden dakloos en deze zware storm kostte ten minste aan 10 mensen het leven.

11 juli In de afgelopen week, de nacht van woensdag op donderdag, raasde er een zware storm over het kustgebied van Gambia, waar ook  onze school staat. Die vernietigde vele huizen en er vielen minstens tien doden. Ook onze school werd getroffen. Het watervat van 2000 dat op het elektriciteitshuisje op een stalen frame staat, kwam met frame en al naar beneden. Het frame verwrongen, het vat lek, maar de bijbehorende zonnepanelen lijken op het eerste gezicht onbeschadigd.  Vanwege de te verwachte kosten, heb ik een nieuwsbrief verzonden met daarbij de vraag om donaties. Gelukkig hebben diverse donateurs daar positief op gereageerd, zodat ik de eerste kosten, ruim 400 euro, al over kon maken. Er volgen nog meer rekeningen, dus ik doe een beroep op u. Het rekeningnummer staat elders op de site en er is ook een doneerknop.

23 juni Even een update van het een en ander.  We hebben er sinds mei weer een nieuw bestuurslid bij. Een oude bekenden, Francine Simons, eerder de secretaris van deze stichting en medeoprichter. Ons bestuur bestond tot dusver uit drie leden. Wij willen in de toekomst graag de samenwerking aangaan met Wilde Ganzen voor de bouw van twee klaslokalen en een lerarennachtverblijf. Voorwaarde daarvoor is, dat een bestuur niet in meerderheid uit familieleden mag bestaan. Mijn man en ik vormen tot nu toe wel die meerderheid, dus daar moesten we iets aan veranderen. Omdat Francine nog altijd belangstellend is naar het wel en wee van de school en we daarover regelmatig contact hadden, leek het vanzelfsprekend om haar te vragen (weer) bestuurslid te worden. Gelukkig zei ze Ja!

Van de boeken die inmiddels keurig op de nieuw gemaakte planken staan, wordt volop gebruik gemaakt. De leerlingen zijn enthousiast erover, maar de leerkrachten niet minder.

De regering wil de school tijdens de zomerperiode door laten gaan, vanwege de opgelopen achterstanden tijdens de Coronastop. Echter, de regentijd maakt de zandwegen naar de school dan tot een modderpoel, dus of dit praktisch zal kunnen is nog maar de vraag.

5 mei In de laatste week van april was het zover! De boeken werden opgehaald door onze vaste chauffeur Kabero, die gelukkig een wat grotere auto heeft dan wij! De kinderen en natuurlijk ook de leerkrachten waren heel blij met deze gift. We liepen wel tegen een praktisch probleem aan, want de kasten die in het lokaal staan konden deze hoeveelheid niet aan. Nu worden er planken bijgemaakt (metaal, dus er komt laswerk aan te pas, want hout is in Gambia ook erg duur) waar de oude boeken opgezet worden, zodat de nieuwe in de kasten kunnen die afgesloten kunnen worden.

7 maart 2021 Op 2 februari vertrokken we al vroeg in onze Opel Corsa naar Boekel, waar een flinke lading, 12 dozen, nieuwe Engelstalige schoolboeken op vervoer stonden te wachten. De stichting Read 2 Grow, was de goede gever hiervan!  In Boekel bleek de berekening van mijn man, niet helemaal te kloppen, want samen met drie bananendozen, die al in de auto stonden, bleek dit bijkans  te veel voor onze auto. De laatste doos moest dan ook leeggehaald en de inhoud tussen de dozen gestopt, anders hadden we niet alles mee kunnen nemen.  Voorzichtig naar Gilze gereden, de dozen uitgeladen, eigen nummer, naam en telefoonnummer van onze Gambiaanse chauffeur Kabero op de hele handel genoteerd en zo kon alles daar de container in. Deze is onlangs schip gegaan. Bijzonder dat we onze school op deze wijze kunnen voorzien van nieuwe taal-en rekenboeken!

6 januari 2021 Het nieuwe jaar is net begonnen! Eerst maar even een financiële melding. Het financiële jaaroverzicht van 2020 staat op de site elders. Als u op “over ons’ gaat staan, ziet u dat het het laatste item daar is.

Zoals u daar kunt zien, teren we in op de financiën. Reden daarvan is, dat o.a. door de coronacrisis, basisvoedsel, zoals rijst en olie in Gambia steeds duurder wordt. Ook komen er soms posten bij. Zo zijn we een reiskostenvergoeding gaan betalen voor de leerkrachten die verder weg wonen. Vooral ingegeven door de praktijk. Leraren gaan steeds vaker op particuliere scholen werken (wij zijn een overheidsschool) want daar worden ze (veel) beter betaald. De ligging van de school, vele kilometers door het zand, werkt ook niet in ons voordeel. Dan moet er iets, in dit geval reiskosten, tegenover staan om ze voor de school te behouden. We hebben in de afgelopen periode opgeroepen (meer) te doneren voor voedselhulp, mondkapjes en zeep, tijdens de lockdown. Dat geld is daar ook voor uitgegeven, zoals u kunt zien.

We hebben gelukkig wel een muur rond de school kunnen bouwen. Als de financiën het toelaten komen er in 2021 zonnepanelen bij of we sluiten aan op het kabelnet, wat in de buurt is aangekomen. Het bijbouwen dan een extra lokaal en een nog grotere toekomstdroom een door-de-weeks onderkomen voor de leerkrachten, zodat ze minder hoeven te reizen, laat zich minder makkelijk verwezenlijken, maar wie weet?

2 november De school is weer gestart. Alle kinderen zitten nu met een mondkapje in de klas, die  nu veel minder vol is dan gewoonlijk.  Ook eet ieder kind nu met een lepel van zijn/haar eigen bord. Gelukkig nog wel gezellig met elkaar op de grond!

11 oktober: Eindelijk iets goeds te melden! Nadat de school in maart stopte, ivm Corona, gaat die eindelijk weer open.  A.s. woensdag start de bovenbouw weer met lessen en als alles goed verloopt, gaat 28 oktober ook de onderbouw weer van start. Wel met heel  veel voorzorgsmaatregelen: mondkapjes voor iedereen, en een reserve kapje bij je, temperatuur wordt gemeten bij iedereen, looproutes, klassen met max 30 kinderen, wat in de praktijk betekent dat de leerkrachten ook op zaterdag les moeten gaan geven(onbetaald) om iedereen in de klas te krijgen. Ieder zijn/haar eigen boeken e.d. wat  op korte termijn nog best moeilijk zal zijn, want die zijn er meestal niet genoeg. Voor ons betekent dat ook voor ieder kind borden en lepels kopen, want met vijf kids van een bord eten, met de handen, mag niet meer. Maar goed: In ieder geval start de school en daar ben ik heel blij mee, voor al voor die kinderen die van les verstoken waren. Zodra er foto’s komen worden die geplaatst.  Financiele hulp voor de extra aankopen en extra dag eten is van harte welkom!

15 juli:  Ik wil u graag voorstellen aan een nieuw bestuurslid: Jaap van Duuren.  Jaap is geen onbekende in Gambia, want hij heeft daar ook, samen met anderen, de stichting Chef, die scholen bouwt en opknapt. Door zijn contact met een goede plaatselijke aannemer, hebben wij al voordeel gehad van onze eerdere samenwerking. Hem vragen als bestuurslid en zijn “ja” daarop, is dus een prettige voortzetting hiervan.

14 juli De schoolsituatie tijdens Corona is nog niet veranderd. Alleen de kinderen uit de hoogste klassen hebben les, omdat zij toewerken aan een soort citotoets.

Inmiddels wordt de nieuw gebouwde ommuring van de school onder handen genomen. Vanwege de kosten hebben we ervoor gekozen om alleen de voorkant (bij de poort, aan de weg) af te werken. Die kant wordt aangesmeerd en daarna wit geverfd. Later wordt hierop ook het logo e.d. aangebracht.

8 juni: Vandaag geld overgemaakt via APS Money transfer naar schoolhoofd Fatou, voor nieuwe voedselhulp, want het hongerprobleem in ons schoolgebied duurt nog voort.  De grades 9 en 12 gaan vandaag weer naar school, want die doen een soort examen, maar de jongere kinderen mogen nog steeds niet, terwijl inmiddels wel duidelijk is, dat juist jonge kinderen geen gevaar lopen t.a.v. Corona. Dit is niet alleen slecht voor hun kennis, in ons schooldistrict hebben de meeste mensen zelfs geen radio, waarmee onderwijsprogramma’s worden uitgezonden, maar daarmee lopen ze ook hun dagelijkse warme maaltijd mis.  Vandaar dat we van dat “uitgespaarde” geld plus een toevoeging, nogmaals voedselhulp doen. Omdat niemand met het  geld naar het land kan reizen, zoals we het gewoonlijk doen, zoekt iedereen nu andere wegen om toch te zorgen dat er geld komt. Zo kwamen wij bij APS uit, rechtstreeks via onze mobiel naar de mobiel van het schoolhoofd, met de gegevens waar zij dit op kan halen.  Wordt vervolgd…

30 april: Een groot deel van onze inkomsten komen uit het lege flessenapparaat bij de supermarkten, het zg emballagegeld. Vanmorgen weer ca. 290 euro op de rekening, van AH Hoogzandveld, Nieuwegein. Het bedrag was ca. 190, maar de supermarkt had er 100 uit eigen middelen bijgedaan. Nog niet eerder gebeurd, vandaar het vermelden waard!!!

22 april De voedselactie voor de gezinnen is in volle gang. ( Zie de foto’s) Gisteren kregen de meest noodlijdende gezinnen een zak rijst, meel en suiker (basisbehoeften). Omdat dit voor de wat minder noodlijdenden, maar niettemin arme gezinnen toch wel pijnlijk bleek, is in overleg gesloten om ook hen te helpen, door per twee gezinnen hetzelfde pakket te geven. Het blijft moeilijk om keuzes te maken, maar met een beperkt budget is niet alles mogelijk. Bovendien beginnen de scholen (gelukkig) evenals in Nederland half mei weer. Dan moet het gewone budget er ook weer zijn om de dagelijkse maaltijd te voorzien. Alle gevers hartelijk dank!

21 april Een kleine week geleden ben ik een actie begonnen om de meest noodlijdende gezinnen aan voedselpakketten te helpen. Dit weekend heb ik van mijn bestaande budget al ca. 1000 overgemaakt zodat er een start gemaakt kan worden. Inmiddels loopt de actie goed en is er al ca. 1200 euro overgemaakt.  Het schoolhoofd en het ouder committee zijn  druk met de uitvoering  bezig. Ik hou u op de hoogte van de stand van zaken.

8 april  Schoolhoofd Fatou en ik houden elkaar per app op de hoogte van de landelijke stand van zaken t.a.v. het Coronavirus. Er is in Gambia een persoon aan overleden en er zijn ca. 10 ziekenhuisopnames. Het hele land ligt uit voorzorg stil. Dat betekent dat de school ook stil ligt. Er was nog voedsel ingekocht (vooral rijst) tot eind april. Enkele dagen geleden kwamen er vrouwen vanuit de Nema-gemeenschap, om te vragen of zij alsjeblief de rijst e.d. mochten, om te verdelen onder degenen die het het meest nodig hebben. Onder deze vrouwen zijn er ook verschillende, die weeskinderen opvangen. Daar hebben we uiteraard in toegestemd. Wordt vervolgd…

26 maart: In Nederland waart het Corona virus rond. Inmiddels is dit ook in Afrika,  ook in Gambia, waargenomen en de eerste patiënten zijn opgenomen. Hopelijk beperkt het zich in Afrika, want als het daar echt doorzet, is de ellende helemaal niet te overzien. De medische hulpmiddelen zijn niets in vergelijking met het Westen. De scholen werden vorige week al gesloten. Ook de bouw van de muur ligt stil, want het geld is op.   Zoals bijna alle kleine stichtingen, geven ook wij ons geld mee aan bekenden. Dit om kosten te sparen. Een vriendin zou geld meenemen, maar alle reizen van en naar Gambia liggen stil. We wachten maar even af tot een en ander duidelijker is.

 1 februari De bouw van de ommuring is begonnen!

24 januari: Korte update, Veel elektriciteitsproblemen gehad, eigenlijk al vanaf oktober.  Toen is er een nieuwe waterpomp geïnstalleerd, door een elektricien, waarvan achteraf gezegd moet worden dat die waarschijnlijk te zwaar was voor de bestaande voorziening, want de omvormer die in oktober 2018 gekocht is, dus een jaar oud, begaf het.  Omdat ook de accu’s vrij nieuw zijn, kon het daar niet aan liggen.  Diverse  “deskundigen” bemoeiden zich ermee, maar dat leidde niet tot goed resultaat. Zelf een nieuwe omvormer, op eigen initiatief geplaatst door de aannemer die eerder de gemeenschapsruimte bouwde, draaide maar een halve dag en gaf toen ook de geest. Nu is “collega” Jaap van Duuren in Gambia en hij ging kijken wat er aan de hand kan zijn. Conclusie: De omvormer laten maken, die gaat zijn werk doen voor de pomp en voor de lichtere stroomzaken, zoals licht, telefoons opladen e.d. Binnenkort komt er kabelstroom bij de school, de palen staan er al. Daarop gaan we aansluiten en daar worden de computer en printer op aangesloten. Hopelijk behoren dan de stroomproblemen tot het verleden. Een en ander kost natuurlijk wat!

Schoolhoofd Fatou is behoorlijk ziek geweest van een gezwel onder haar arm.  Antibiotica hielp niet en het gezwel moest operatief  (plaatselijk verdoofd) worden verwijderd. Inmiddels gaat het weer redelijk goed met haar.

26 november Vandaag ontving ik al de eerste foto’s van schoolhoofd Fatou t.a.v. de sexuele voorlichting. Een goed begin!

D

20 november: Net terug van acht dagen Gambia, samen met donateur Wout Verzijl en zijn partner Inge van Hoven. Enerverende dagen. Eerste dag “meet en greet” wat praktisch betekent dat er een uitgebreid welkom is met het schoolhoofd Fatou en haar leerkrachten. Daarna alle klassen rond, waar welkomsliedjes worden gezongen. Wout en Inge hadden voor alle kinderen een pen met de schoolnaam erop bij zich. Inge had voorafgaande op de reis vele pennen verzameld, dus de rest gaat per schip. Ook was ze alle winkels langs gegaan wat enkele honderden euro’s donaties opleverde. Wout had zijn zakenrelaties aangesproken en ook dat leverde geld op.  Tijdens deze reis konden ze zich ervan overtuigen dat het ook nuttig besteed wordt!

Zelf had ik via een zwager enkele dozen met nieuwe tandenborstels gehad. Een deel daarvan had ik bij me, om uit te delen. Ook daar waren de kids blij mee. Het restant voor de gemeenschap volgt per schip.

Dag twee ging ik alleen om veel te bespreken, want zowel zij als ik hebben wensen en zorgen. Er was de laatste maanden een lerarenprobleem wat enigszins opgelost is met de komst van een nieuwe leerkracht en twee stagiaires, die wel moeten leven, maar geen inkomsten krijgen. Daar gaan we wel iets aan doen. De wens om een muur om de school te hebben ( heeft iedere school in Gambia) , gaan we ook ten uitvoer brengen, al moet er nog flink gesteggeld worden over de prijs.  Nu hangen er visnetten tussen palen, ter bestrijding van dieren die graag de tuin leegeten,  De stenen kunnen door de gemeenschap zelf gemaakt worden, wat de prijs drukt!

Via de Rutgerstichting  ben ik aan beeldend lesmateriaal gekomen over seksualiteit. Dit materiaal, oorspronkelijk voor Ghana, is hier ook heel bruikbaar. Twee manlijke leerkrachten  gaan eens per maand in gesprek met de jongens vanaf 10 jaar en twee vrouwelijke leerkrachten met de meisjes, aan de hand van deze platen. Over de extra betaling voor deze actie waren we het niet direct eens, maar we eindigden bevredigend door van beide zijden “wat water bij de wijn te doen”.

Bij veel wensen kan ik alleen maar zeggen “daar denk ik over na”, want “nee” is lastig te zeggen en te aanvaarden.

We konden leraar Musa blij maken met een computer en een jaar leergeld. Hij volgt sinds kort een vervolgopleiding, maar komt in januari wel weer tijdelijk op school voor zijn praktijklessen, gelukkig! Hij is een zeer betrokken leerkracht  schoolhoofd Fatou’s steun en toeverlaat. Tijdens onze aanwezigheid kregen de meisjes ook een HIV-injectie, iets wat ze heel eng vonden!  Voor Inge en Wout was deze week een enerverende ervaring! Vrijdag is “papdag”, dus we aten mee. Tijdens de afscheidsceremonie, die gepaard gaat met het opzeggen van gedichtjes en welluidende zang, Gambiaanse kids kunnen goed zingen, kregen we oranje t shirts aangeboden met het schoollogo.

 Op zondag bezochten we schoolhoofd Fatou’s woning, die in Brikama ligt, een flink eind van haar school, waardoor ze met twee schoolgaande kinderen en haar baby doordeweeks bij een familie in de nabijheid van school verblijft. Haar kleuterdochter is dan bij haar moeder en haar man, die in het dagelijks leven als brandweerman werkt.  De kennismaking met het dagelijks leven in de compound en haar woning daar, waren een ervaring op zich.

30 oktober : Eindelijk zijn de schooltafels en -stoelen gearriveerd! Verwarring toen schoolhoofd meende een lorry gezien te hebben, die voorbij de school reed, maar niet stopte. Na dagen van “contacten” o.a. door “maatje” Jaap van Duuren, die er slapeloze nachten van had, bleken ze toch opgehaald door een van de contactpersonen, die de vrachtwagenhuur te duur vond en besloot het dan maar met zijn eigen wagen te doen. Op de foto’s is daarvan het resultaat te zien! Iedereen blij!

12 oktober: Gisteren de reis naar Gambia geboekt, ruim een week vanaf 11 november, samen met een donateur en diens vriendin.  Intussen staan er ook weer dozen klaar om naar Gambia vervoerd te worden.   Er zitten drie naaimachines in, zonder kap, want dat vraagt te veel ruimte, met bijgevoegd schoolspullen e.d. Ik kreeg van een organisatie ook 3000 tandenborstels aangeboden.  Die deel ik wel met andere organisaties in Gambia hoor! Probleem op school: Drie leerkrachten die zich schuldig hadden gemaakt aan diefstal en daar op aan werden gesproken,  wachtten de “rechtszaak” niet af, maar vertrokken. Nu zit de school dus met fors personeelstekort, want er is wel een toezegging van het ministerie van onderwijs, maar nog geen daadwerkelijke actie. Tot overmaat van “ramp” vertrekt binnenkort ook de steun-en toeverlaat van schoolhoofd Fatou, leraar Musa. Hij heeft een beurs aangeboden gekregen van twee jaar, om opgeleid te worden als leraar voor de vervolgopleiding. De schooltuin, heeft hij intussen al toevertrouwd aan enkele leerlingen. Gelukkig woont hij kort bij, dus zal hij zeker nog regelmatig op onze school binnenlopen.

Doordat Musa wel een deel van de opleiding zelf moet betalen en ook voor  zijn eigen benodigdheden moet zorgen, heb ik al een computer voor hem geregeld. Wie hem wil ondersteunen (graag, hij is het waard) kan geld overmaken op de FvF rekening onder vermelding: Opleiding Musa.

12

10 september Gisteren heeft Jaap van Duuren (oud-docent, die ook een school onder zijn beheer heeft in Gambia en voor stichtingspartners heel veel doet) een lading gekregen schoolstoelen en -tafels naar Gilze Rijen getransporteerd, vanwaar ze vervoerd worden naar Rotterdam en daar op een schip gaan.  Over ca. 6 weken heeft iedereen in onze school weer een eigen tafel en stoel! Mensen als Jaap zijn goud waard!

8 september  Morgen begint het nieuwe schooljaar. De laatste twee dagen werd er onkruid gewied rondom de school en alles in en om de school klaargemaakt voor de invasie van 318 schoolkinderen! Ondanks de discussie die ik eerder had met schoolhoofd Fatou is het aantal wederom fors gegroeid. Het is voor haar moeilijk om weerstand te bieden aan de oudercommissie, ouders en het ministerie van onderwijs, die allen aandringen op opname. De vraag voor het bijbouwen van minstens twee nieuwe  lokalen kwam daarom vorig schooljaar ook al aan de orde. Als bestuur gaan mijn man en ik daar niet in mee. Redenen: 1 Wij, en niet het ministerie, moeten zorgen voor de benodigde financiën, 2 De bouw gaat ten koste van de groentetuin, nodig voor de maaltijden en de buitenspeelruimte, 3 Gezien de bevolkingsaanwas in Gambia zou er dan na enkele jaren weer bijgebouwd moeten wordend, 4 Het is nu een “knusse” school, waar iedereen elkaar goed kent en dat verandert zeker door (onstuimige) groei, 5 In de schoolomgeving (wel wat verder weg) is een hele grote school met meer dan 1000 leerlingen die weer bijbouwt. Daar kunnen ouders ook aanmelden, 6 Meer kinderen vraagt om meer financiën om het dan toenemende aantal  warme maaltijden tussen de middag gaande te houden. Dat vraagt nu al veel actie. (Die maaltijden zijn  trouwens ook een reden, waarom ouders kiezen voor onze school!)

Omdat  het een moeilijk dilemma is, heb ik overleg gehad met de zg. chairman van die grote scholengemeenschap, Ebrima Jatta, die ik eerder al heb leren kennen en die in juli in Nederland was om support te zoeken voor zijn Stichting Casa-Gambia. Hij ondersteunde onze visie en ging op mijn verzoek het gesprek aan met schoolhoofd Fatou. Van hem hoorde ik ook dat de school nieuwe leerlingen kan weigeren, hoe moeilijk ook.  (De leerlingen waren al aangenomen en voorzien van uniform, voordat ik op de hoogte werd gesteld van hun aantal.) Voor 2020 moet het anders! Als de hoogste klas dan van school af gaat, mogen er geen nieuwe leerlingen aangenomen worden, boven het getal van 280. Gebeurt dit wel, dan gaat het bestuur de sponsoring afbouwen. Deze stap komt voor uit (geld)nood, maar ook uit principe: Kwaliteit gaat voor Kwantiteit.  Iedere stichting moet hierin zijn eigen keuzes maken en dit is de onze.

23 augustus Terwijl de Gambiaanse kinderen vakantie hebben, gaat het zoeken naar geldbronnen in Nederland gewoon door. Momenteel lopen de emballage-inkomsten minder, maar gelukkig kon ik  in juli  bij Jumbo Meent Papendrecht toch wel een mooi bedrag in ontvangst nemen. Ik september mag ik weer bij meer supermarkten als goed doel dienen bij de emballage en ook de maanden daarna staan er wat supermarkten in mijn agenda.

Doordat het afgelopen half jaar de financiën stabiel waren en er genoeg op de rekening stond, kon ik de aannemer de opdracht geven om de ramen van de school, waar nog geen luiken voor zitten, ook van luiken te voorzien. Binnenkort kunnen de ramen dus dicht bij sterke wind en regen en biedt de afsluiting van de luiken aan de binnenzijde meer veiligheid.

20 juli: Ook in Gambia nadert de zomervakantie. Daar geen (verre) vakantiereizen voor ouders en kinderen, maar vooral thuis zijn, omdat de regentijd schoolgang vaak onmogelijk maakt. De zandwegen naar de school worden dan onbegaanbaar. Het gezellige afscheidsfeest is er niet minder om! De oudste kinderen krijgen dikke enveloppen mee met hun schoolresultaten. Iedereen gaat met zijn ouders en als groep op de foto (zie onderstaande foto’s) en er wordt gezamenlijk gegeten.  Een klein deel van de schoolverlaters gaat door naar het middelbaar onderwijs, vooral jongens. De rest gaat thuis helpen of probeert elders iets te gaan verdienen. Vandaar het plan om jaarlijks vier veelbelovende meisjesleerlingen naar een vervolgopleiding te laten gaan. Binnenkort heb ik een gesprek met de Stichting Scholenplan, die zich daarmee bezigheid. want zoals altijd gaat het ook hier om de financiën.

Er gaan weer twee handnaaimachines richting school, , waar inmiddels al een trap- en handnaaimachine staan. Op die manier worden momenteel de schooluniformen door enkele moeders genaaid. Mocht u lezer nog hand- en vooral trapnaaimachines weten te staan? Graag een telefoontje naar mij, 0628773164, want op school willen ze meer moeders hun brood laten verdienen met naaien op bestelling. Daar werk ik graag aan mee.

16 juni: Onderstaand de kleine Marjorie,  jongste dochtertje van het schoolhoofd Fatou. Geboren in december en naamgenoot van mijn Dochter Marjolein en mij. Fatou wilde graag Marjolein of mij vernoemen en dit werd de combinatie die ook nog beter uit te spreken is in het Engels. De eerste maanden was het een huilbaby, maar nu is ze een vrolijke meid. Als Fatou op school is, heeft ze een nanny die voor Marjorie zorgt en ook in de schoolomgeving verblijft, zodat Fatou haar zelf kan voeden.

16 juni 2019 Gisteren is de bovenbouw van onze school op schoolreis geweest. Vorig jaar ging de oudste groep kinderen, die na de vakantie de school verlieten, twee dagen op schoolreis, betaald uit een privégift, speciaal hiervoor. . Deze keer liet het budget het toe om  vanuit “de pot” een dagje uit te betalen. Vooral ook, omdat deze kinderen eigenlijk nooit verder komen dan hun dorp.  Nu ging de hele bovenbouw een dag, omdat een grote bus veel voordeliger was dan een kleine, maar twee dagen anderzijds wel  boven het budget ging.  UIt de foto-apps en een filmje maakte ik op dat ze het fantastisch vonden!

2 mei 2019 De flinke donatie van de Stichting Elshout  maakte het mogelijk om luiken voor de ramen te laten zetten. Dit om inbraak te voorkomen en ook om het stof e.d. buiten te houden. De speelplaatskant en het kantoortje van het schoolhoofd zijn inmiddels voorzien. De achterkant komt op een later tijdstip aan de orde, want het is een flinke investering. Aan de achterzijde zijn de glazen “lamellen” nog intact, dus daar is de noodzaak wat minder groot.

3 april 2019 Door forse loopproblemen het afgelopen jaar, die uitmondden in een knie-operatie begin februari, kan ik dit voorjaar jammer genoeg niet naar Gambia gaan. Gelukkig zijn er andere contacten die namens mij de school bezoeken en ik heb wekelijks appcontact met het schoolhoofd.

Donaties

3 april: Op donatiegebied valt het volgende te melden: Corendon heeft dit jaar een ander donatiebeleid, dus wij kunnen van hen geen donatie verwachten. IHC Holland, die vorig jaar 2500 overmaakte, heeft na veel “duwen en trekken” 500 euro toegezegd. Van de Mia Keulaerds Stichting, naamgever van de school, mochten we  dit jaar ook weer 2500 euro ontvangen. De Kinderdijkse Stichting Elshout, deed ook een forse duit in het zakje door 3000 euro toe te zeggen. Het netwerk: vrienden kennissen en anderen,  zijn ook dit jaar weer trouw in het overmaken van kleine en grotere bedragen. En dan zijn er nog de supermarkten,  waar onze stichting regelmatig als goed doel mag dienen bij de emballage. Dit alles maakt het mogelijk om behalve de lopende kosten, zoals de maaltijden  en het onderhoud, het onderstaande project, de gemeenschapsruimte, mogelijk te maken.

3 april 2019. De gemeenschapsruimte is klaar! Nadat de bouw een tijd had stilgelegen, vanwege de dood van de eerste voorman en de zoektocht naar een goede aannemer,  maakten we enkele maanden geleden een succesvolle doorstart.  Het resultaat mag gezien worden!

3 maart 2019 Dit jaar met minder succes dan vorig jaar geprobeerd wat grotere sponsoren te vinden.  Na alle negatieve reacties op aanvragen , vorige week wel een positieve bericht gekregen van de Mia Keulaerdstichting. Zij maken nog een keer 2500 euro over.  Daarvoor namens de schoolkinderen natuurlijk heel veel dank! Royal IHC vorig jaar een even grote sponsor, zegde voor dit jaar 500 euro toe. Wie het kleine niet eert!!!!

3 maart 2019 Een van de leuke werkzaamheden van mij als voorzitter is vertellen over de school in Gambia op scholen, in dit geval op een school in Driebergen. Daaraan gekoppeld zit dan een lege flessen inzamelingsactie, die ca. 150 euro op bracht. 

Twee wereldkaarten verstuurd voor de hoogste klassen. Dat gaat niet per post,  want de school heeft geen adres.  De kaarten zijn meegegaan in de bananendoos met andere schoolbenodigdheden. Met de auto naar Gilze Rijen, vandaar vervoerd naar de haven, waar het schip de spullen meeneemt naar Banjul. Daar wordt dit dan opgehaald door een contactpersoon,  die het weer per taxi bij de school brengt.  Een lange weg, maar de schoolkinderen zijn er blij mee zoals u ziet!  Nu weten ze ook waar Nederland ligt!

Door veel supermarkten te bellen met de vraag of onze stichting als goed doel mag dienen bij de emballage, komt de laatste maanden het meeste geld op die manier op de rekening.  Dat vraagt een lange adem, want: bellen, juiste persoon niet aanwezig, nog tig keer bellen, mail met info sturen, wachten, weer bellen, mail kwijt dus graag nogmaals sturen… Of “nee” terughoren, want veel supermarkten steunen alleen plaatselijke doelen. Maar toch, gelukkig verlopen een aantal van die aanvragen wel succesvol en mag de stichting een maand als goed doel dienen. Dit levert gemiddeld zo’n 90 euro per supermarkt op met uitschieters naar beneden, 32 euro en naar boven,  ruim 400 euro! Een cheque met 421, 25 euro mocht ik in ontvangst nemen bij Jumbo Sterrenburg, Dordrecht.  En dat voor twee weken emballage!!! Zo wil ik er graag meer!

De maand december maand leverde ook een leuk kado op. Omdat de oude banner, die gebruikt werd bij markten e.d. niet meer voldeed, qua tekst en ook de omvang wel erg groot was, besloot ik op zoek te gaan naar een nieuwe. Ik richtte mij tot de makers van het maandelijks streekblad waar ik zelf voor schrijf en deze dames regelden gratis en voor niets een nieuwe banner met een moderne look.  Ik ben er heel blij mee en hoop dat u hem ook mooi vindt!

13 december 2018   Sinds we weer terug zijn van ons verblijf in Gambia, ben ik (Geri) met hernieuwde moed begonnen om weer wat geld op de rekening te krijgen. Dit doe ik o.a. door de supermarkten in de wijde omgeving te bellen, met de vraag of de stichting als goed doel mag dienen bij de lege flesseninlevering. Bij een op de 5 supermarkten mag dit en dit betekent dat ik ca. twee keer per maand ergens de lege flessenopbrengst kan komen halen wat gemiddeld zo’n 100 euro per winkel oplevert. Uitschieter naar beneden, 34 euro, naar boven ca. 550,- euro!  Soms sta ik ook op markten of Fairs met o.a. sieraden uit Gambia, enveloppen trekken, baobabmeel en zakjes Wonjo-thee. De winter is een rustige periode wat dit betreft.

Bezoek aan de school, activiteiten en Familieplanningsfeest

Een verblijfsverslag:  Mijn man  en ik (Geri) verbleven van 5 t/m 12 november voor de tweede keer een week in Gambia. Deze keer niet als nieuwsgierige bezoekers, maar als nieuwe voorzitter en (Bas) als secretaris/penningmeester. Ik had een volle schoolagenda. Bas had nog wat vrijheid ingebouwd voor sightseeing en birdwatching. De eerste dag gingen we samen op pad voor de hernieuwde kennismaking met het schoolhoofd Fatou en de andere leerkrachten. Met Fatou onderhoud ik overigens bijna dagelijks appcontact. De ontvangst was hartelijk.  We waren zeer verrast om te zien hoe de tuin “gegroeid” was. De zending van de zaden leek een grote oogst op te gaan leveren, vooral dankzij een nieuwe leraar die tuinen als hobby heeft en  groei-en bloei-educatie voor zijn leerlingen heel belangrijk vindt. Dagelijks geven zij de planten het  hoognodige water en halen ze het onkruid weg.  De bouw van de gemeenschapsruimte/lerarenkantoortje/computerplek gaat inmiddels in vertraagd tempo. Nadat de voorman en meest deskundige, de watchman, 27 juni onverwachts overleed, lijkt de sturing wat weg. Reden om de bouw even helemaal stop te zetten en er een deskundige bij te halen, die kan vertellen wat er verder nog gedaan moet worden en wat de te verwachten kosten zijn.

Na in alle klassen met een welkomslied te zijn binnengehaald en verdere begroetingen van o.a. de kookmoeders, vertrokken we na enkele uren.  Ik ging er de tweede dag weer heen. Onderweg kochten we 15 watermeloenen 50 cent stuk, die als lesmateriaal bij de tekenles zouden dienen. De per schip verzonden doos met teken/kleurmateriaal was intussen per klas verdeeld en met op iedere tafel enkele stukken watermeloen om  na te tekenen, begon de les. De kinderen hadden er duidelijk zin in en van jong tot ouder deden ze hun best om hun tekening zo mooi mogelijk te maken.

 

Nadat de tekening af was, werden de resterende schijven meloen binnen gebracht om opgegeten te worden.  Om een uur was het tijd voor de warme maaltijd en was ik blij met mijn pauze.  Het valt niet mee, ca. 270 kinderen lesgeven, maar het resultaat en de blije gezichten waren de inspanning dik waard. Een geslaagde dag!

Op dag drie gingen we op bezoek bij collega’s.  Ruim een half uur rijden van onze school, woont (halfjaarlijks) het Belgische echtpaar Uwe en Christianne Wouters die samen met een groot team al jarenlang bezig zijn met hun scholengemeenschap en andere activiteiten. Daar zij veel ervaring hebben en wij beginnelingen zijn, hoop ik van hun kennis gebruik te mogen maken. We reden vanaf hun prachtige Bed en Breakfast naar hun scholengemeenschap die uit meer dan duizend leerlingen bestaat,  kleuterschool, basisschool en de vervolgopleiding bij elkaar. Respect ten aanzien van wat zij bereikt hebben!

Dag vier  was bedoeld als rustdag, maar omdat er geïnteresseerde toeristen in ons resort verbleven en dit mogelijke sponsoren zijn, werd ook deze dag de school bezocht.

Zaterdag is er geen school, maar deze dag was het schoolplein overvol met kinderen, ouders en andere mensen  uit de nabije gemeenschap. Reden: Op onze uitnodiging was het Familyplanningsteam  aanwezig om de oudste kinderen seksuele voorlichting te geven en de ouders (jammer genoeg waren er weinig mannen) te vertellen wat familyplanning inhoud. (O.a. dat de vrouw beter eens per drie jaar een kindje kan krijgen, dan ieder jaar,  zowel voor haar eigen gezondheid, als voor het algemeen belang.)

Mij was al vertelt dat een dergelijke happening voor Gambianen reden is om er direct een feest van te maken. Dat dit budget voor eten betekent, wist ik. Dat er ook betaald moest worden voor een geluidinstallatie was mij onbekend, evenals het feit dat het buiten plaats zou vinden (in enkele lokalen kan de tussenwand weg) en dat daarvoor tenten vereist waren.  Wel wat in de berekeningen terug kunnen draaien,  maar het kostte toch meer dan gedacht. Maar eerlijk gezegd: Het was een grandioos feest!

In de voorafgaande communicatie tussen een teamlid en het schoolhoofd was blijkbaar ook iets mis gegaan, want ook de jongste kinderen waren aanwezig, terwijl de Plan-mailinformatie mij had verteld dat eerst de oudste kinderen voorlichting zouden krijgen, en daarna de ouders.  Nu zat alles te wachten op de dingen die komen gingen en hoorde kleine oren, wat niet voor hen bedoeld was. Het leert mij dat ook al mailen twee Nederlanders met elkaar (het teamhoofd en ik) het zaak blijft om de puntjes op de i te houden. Voor ons beiden een leerschool!

Het toneelstuk in Mandinka viel bij iedereen in de smaak en er werd luid gelachen, terwijl zelfs wij de boodschap begrepen (onderwerpen: kinderen, opvoeden doe je samen en geslachtsziekten). Ondanks alle plussen en minnen van deze middag, waren wat ons betreft de plussen ver in de meerderheid!

Na het educatieve deel, kwam de ontspanning en werd er eerst door het moedercommitee en daarna ook door de kinderen, volop gedanst en daarna gegeten. Na enkele uren aanwezigheid met het geluidsniveau op Afrikaanse sterkte, verlieten we de vrolijke herrie en keerden terug naar ons rustige resort, waar we doorgezweten zorgden, dat we snel afkoelden in het zwembad, dat al in het duister gehuld was.

De laatste dag,  zondag, bezochten we nog Abukopark  en op maandag stond om een uur het vliegtuig klaar om ons weer naar Nederland te brengen. Met een schat aan ervaring en vol energie keerden we huiswaarts. Nu is het weer tijd om ons hier in te zetten  voor het voortbestaan van de Mia Keulaerdsschool en haar leerlingen.

Enkele weken geleden kwam er als prive-gift een doos met speelgoed aan  en een doos met voetbalshirts van voetbalclub FC Amstenrade.  Zie bijgevoegde foto!

Vanuit de Stichting kwamen in diezelfde periode de verzonden dozen met o.a. zaden voor de tuin, springtouwen en wat andere spullen aan op school. Een deel van het zaad zit inmiddels in de tuingrond.

Er kwamen ook twee dozen met tekenpapier, potloden, kleurpotloden, puntenslijpers gummen en wat allemaal meer nodig is om te tekenen.  Als ik in de eerste week weer naar Gambia ga, worden deze spullen in de klassen uitgedeeld en ga ik (Geri) de kinderen een workshop tekenen geven. Dit heb ik op Nederlandse scholen ook al eens met veel plezier gedaan. Leren is belangrijk, maar creatief leren doet daar niet voor onder!

Einde schoolseizoen

Eind juli is  op feestelijke wijze genomen van de schoolkinderen uit de hoogste klas.  De kinderen krijgen een soort diploma en gaan met hun ouders/verzorgers op de foto. ‘ s Avonds was er een gezamenlijk feestmaal. Zes kinderen gaan door naar de upper basic school. De anderen staan aan het begin van hun volwassen leven. Gelukkig kunnen ze allemaal lezen en schrijven. Hopelijk helpt dit bij het vinden van een baan(tje).

De bouw van het gebouw voor met de eetzaal, de computerruimte en het lerarenkantoor ligt stil. Vanwege de regentijd zijn de aanvoer(zand)wegen onbegaanbaar en zo dit al kan, is het heel duur.

Er is een nieuwe inverter,  want de vorige,  niet oud en wel duur,  gaf al na korte tijd de geest zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was.  Het lukte vervolgens niet om de verkoper van het apparaat of de aannemer die het geplaatst heeft, hier aansprakelijk voor te stellen. Omdat de aanwezige printer lang niet gebruikt is, moet er een nieuwe inktpatroon in. Na de vakantie kan er dus eindelijk met de computer en printer gewerkt worden.

Schrik en verdriet,

Het contact met de school verloopt wekelijks, soms zelfs dagelijks, via de app.  Week 26 was er volop bouwactiviteit en via de app kreeg ik filmpjes en foto’s van vrolijke mensen, die hard aan het werk waren.  Tot er 27 juni ’s morgens een app kwam  die verschrikkelijk nieuws bracht. De watchman, (nachtwaker en klusjesman) die actief deelnam aan de werkzaamheden was de avond ervoor plotseling onwel geworden  en enkele minuten daarna overleden. Ongeloof en verdriet! Zijn vrouw en twee zonen en de vier kinderen van zijn overleden broer,die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, zullen zonder man en vader verder moeten leven. Los van het verdriet, is dit in een land als Gambia (financieel) een enorme opgave.

Er wordt weer gebouwd!

Toen we in maart 2018 op school waren voor een gesprek met de leerkrachten, gaven ze te kennen dat ze graag een overdekte ruimte wilden, waar de kinderen hun maaltijd kunnen nuttigen, want dat gebeurd nu dagelijks in de brandende zon, omdat er weinig/geen  schaduw is.  Ook een computerruimte (voorlopig is er slechts een) en een lerarenkantoor(tje) zouden zeer welkom zijn. Begin juni was het zover. Van het overgemaakte geld werd  materiaal gekocht en met hulp van werklieden, leraren en vaders  is enthousiast begonnen aan de verwezenlijking van de bouw. Zoals op de onderstaande foto’s te zien is, worden de stenen met de hand met mallen gemaakt.

Inmiddels, begin juli, is de regentijd begonnen en wordt er noodgedwongen minder gedaan.

   

Schoolexcursie/-reis!  4 en 5 mei 2018

Het eerste weekeinde van mei was bijzonder voor de leerlingen van de twee hoogste klassen. Ze gingen voor het eerst op schoolreis. Dit was mogelijk gemaakt door een prive-gift, speciaal voor dit doel. ’s Morgens vroeg stonden kinderen en leerkrachten al klaar met hun slaapspullen en werd eten en drinken de bus in gebracht. De reis kon beginnen!  Uitgezwaaid door de ouders en achterblijvers ging de bus richting Banjul, waar het museum werd bezocht en de kinderen kennis maakten met de drukke stad. De nacht werd doorgebracht in een school in de omgeving van Banjul.  De volgende morgen, na het meegebrachte ontbijt reed de bus weer voor, om het hele gezelschap naar de luchthaven te brengen, waar een rondleiding was gepland. Daarna werd koers gezet naar Abuko Nature Reserve waar de kinderen kennis maakten met krokodillen!  Dit werd duidelijk als het leukste onderdeel van de schoolreis ervaren. Moe, maar voldaan keerde de bus met personeel en leerlingen terug naar hun  school. Dit waren twee dagen die ze niet snel zullen vergeten!

6 april 2018

VLIEGMAATSCHAPPIJ CORENDON DONEERT!
Toen we onze school bezochten in maart 2018 vlogen we met Corendon naar Gambia. Eenmaal weer thuis, ging ik op zoek naar donoren, onder meer om het voedselprogramma draaiende te houden, want de bodem van de geldpot kwam behoorlijk in het zicht. Die digitale zoektocht bracht me bij de Corendonwebsite, waar ik las, dat ze ook een foundation hebben. Hulporganisaties die werken in de landen waar Corendon op vliegt, kunnen een hulpvraag bij hen indienen. Direct dus die poging maar gewaagd en Hoera! Corendon mailde vandaag 5 april, dat ze bereid zijn om de betaling voor het voedselprogramma voor een half jaar voor hun rekening te nemen. De ouders betalen dan dagelijks 10 cent per kind en Corendon 15 cent per maaltijd, zijnde 2410 euro voor een half jaar. Wij zijn hier heel blij mee!
Groet, Geri de Lange-Mes

IK GA ERVOOR!

Eerst mezelf maar even voorstellen: Geri de Lange-Mes, leeftijd 64 jaar, samen met man Bas wonende in Kinderdijk, actief wandelaar en fietser, vrijetijdsschilderes en vrijwilligster op verschillende fronten. In november 2017 stond er een artikel in Max Magazine dat mijn aandacht trok. Twee dames, Ine Verhaegh en haar schoonzus Francine Simons, deden een oproep aan belangstellenden om hun werk – onder- steuning van de basisschool in Gambia, die zij hebben laten bouwen met alles wat daar verder bij komt kijken- over te nemen. Beide dames zijn inmiddels de zeventig ruim gepasseerd en de ziekte van een van de twee, vorig jaar, had hen aan het denken gezet over opvolging. Ik bleek de enige die reageerde, maar soms is één genoeg! Na verschillende telefonische en mailcontacten en een ontmoeting tussen onze woonplaatsen in, besloot ik dat ik eerst een keer naar Gambia wilde om de sfeer te proeven en de school te bezoeken. Dat bezoek vond plaats begin maart. Ik maakte kennis met het land, de school, het schoolhoofd en de enthousiaste leerkrachten en natuurlijk de kinderen! Dat was een onvergetelijke ervaring. Een bezoek aan de internationale vrouwendag aldaar, waarbij ik veel Nederlandse vrouwen ontmoette, die op een of andere manier hun bijdrage leveren aan een beter Gambia, voegde daar nog aan toe. Ter plekke besloot ik dat ik graag in de voetsporen van de beide dames wil treden. Ik hoef het niet alleen te doen. Ik heb een nieuwe vriendin, die drie a vier keer per jaar naar Gambia reist voor prive-zaken. Zij gaat ter plekke de schoolcontacten onderhouden, zodat ik hier in Nederland weet wat er op en om de school in Gambia speelt. Zelf wil ik een a twee keer per jaar Gambia bezoeken om op de hoogte te blijven van de gang van zaken. Verder is het vooral mijn taak om sponsoren te zoeken en nog beter: financieel verbonden te houden aan Floortje voor Moortje. Voorlopig trekken Ine en ik samen op en langzaamaan doet zij een stap terug en ik een stap vooruit. Evenals Ine houd ik u natuurlijk op de hoogte van de gang van zaken. Ik wil u lezer en ondersteuner van Floortje voor Moortje vragen, om ons belangrijke werk te blijven steunen. Voor dit moment is vooral de voortgang van de maaltijden een aandachtspunt. Maandelijks hebben we daar ca. 1000 euro voor nodig en de bodem van “de geldpot” komt in het zicht. Mogen de schoolkinderen op u (blijven) rekenen???   Groet Geri de Lange-Mes. 

Op 5 maart 2018 vertrokken we voor een 14 daags verblijf naar Gambia.

Op school werden we van harte verwelkomd zoals gewoonlijk met een welkomslied.Deze keer waren we niet alleen. Via een artikel in Max Magazine, waarin we een oproep hadden gedaan voor opvolgers, werden we benaderd door Mevr. Geri de Lange, die meer wilde weten over onze school in Gambia en dacht over een eventuele overname samen met haar vriendin, die vaak in Gambia komt. We gingen samen met haar en haar man door de klaslokalen om met de kinderen te praten en te zingen, hun huiswerk te bekijken en met hen te eten. De keuken draaide op volle toeren en er werd een heerlijke maaltijd verzorgd. De kinderen namen hun borden mee om buiten in de schaduw te gaan eten.

 

2 Dagen later hadden we een gesprek met het hoofd van de school en met alle leraren om hen te wijzen op meer discipline bij de kinderen en hen attent te maken op het schoolgebouw, dat nog jaren en jaren mee moet gaan, inclusief de toiletten en meubilair. De leraren hadden ook een wensenlijstje, o.a. een schoolbibliotheek en kopieerapparaat.

Met betrekking tot het onderhoud van de school hadden we gesprekken met de aannemer.

We bezochten de Minister van Onderwijs in Banjul om te praten over de zaken, die het Ministerie voor de school kan doen en wat wij nog willen doen. We gaan een Memorandum Of Understanding (MOU) ondertekenen, waar die zaken in benoemd worden.De Minister bedankte ons hartelijk voor onze inzet voor de kinderen van Gambia.

Door de Honorair Consul Henriëtte Sonko werden we uitgenodigd voor een lunch op de Internationale Vrouwendag. Alle Nederlandse vrouwen die in Gambia wonen en/of werken verzamelden zich hier.Zeer interresant om te zien en te horen hoeveel projecten door Nederlandse vrouwen gedaan worden in Gambia. Van familyplanning tot Aloé Vera brandwondenbehandelingen en vele andere.

Op het einde van de eerste week van ons verblijf vertrokken Geri de Lange en haar man weer met de enthousiaste mededeling, dat zij  onze Stichting “Floortje voor Moortje” gaat overnemen, samen met een vriendin.

Wij wensen hen uiteraard heel veel succes in de toekomst en voorlopig blijven wij nog met adviezen en onze kennis in the background

Op 27 november 2017 was het eindelijk zover.! Container 80 van Marcoen Oomen werd gelost in Westfield. Edi Sanneh had de instructies gekregen om voor een vrachtwagen te zorgen en alle spullen naar de school te laten vervoeren: 50 tafeltjes en stoelen, 20 stapelstoelen en 158 bananendozen met kleding voor elk kind en leerkracht, dozen met schoolbenodigdheden, etc. etc.

Toen eindelijk de vrachtwagen geladen was en bij school gelost, was het te laat geworden om alle ouders nog op te roepen om naar school te komen en de doos op te halen.

Dus de volgende dag vond de distributie plaats. Elk kind kreeg op zijn eigen naam en leeftijd een grote doos met kleren en schoenen. Een operatie van jewelste en het hele dorp was in rep en roer! Zoiets was nog nooit vertoond! Dankzij de Stichting Ormus werd dit mogelijk gemaakt, die ons met een eenmalige aktie steunde om voor de schoolkinderen iets te doen. Eerder had Ormus ook al geweldig gesponsord voor onze rijstaktie.

Voor het schoolmeubialir  een dank aan de basisschool in Meers en de Stichting Os Hoes uit Gulpen voor de stapelstoelen. De computer en printers verzorgde Stichting Wereldwijd.

Dank je wel Ormus voor dit goede werk en ook voor het dragen van de gehele transportkosten van deze container.

In de Hamboskliniek in Kerkrade is momenteel een verkoopexpositie van mijn schilderijen. De opbrengst is voor onze school in Gambia!

Op 5 Augustus jl. tijdens de Luikse markt in Wahlwiller heb ik bij de opening in de kerk de aanwezigen toegesproken en een pleidooi gehouden voor het voedselprogramma voor onze school. Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de school al 205 leerlingen. De lessen zullen worden gegeven in 2 shiften: een gedeelte van de leerlingen heeft  ‘smorgens  les en t andere gedeelte in de middaguren. Zoals u zult weten heeft de school – oorsponkelijk bedoeld als kleuterschool – maar 5 klaslokalen. We hebben er bij het Ministerie al meerdere keren op aangedrongen er een paar klaslokalen bij te bouwen, maar tot nu toe echter zonder resultaat. Ook de verstrekking van leerboeken laat op zich wachten.

Op vrijdag 25 augustus 2017 is een grote zending school- en leesboeken verstuurd naar Gambia. Ter beschikking gesteld door de Stichting “read en grow” uit Boekel. Hartelijk dank hiervoor!!!

Via deze website willen wij een oproep doen aan allen, die een bijdrage willen leveren aan het voedselprogramma voor de kinderen van onze school.In de nieuwe keuken van onze school wordt door 5 vrouwen op vrijwillige basis hout verzameld en gekookt.

Er is echter geld nodig om rijst, groenten en vis/kip te kopen:  het voeden van 172 monden is geen kleinigheid. De ouders leveren ook een kleine bijdrage, maar dat is nauwelijks genoeg voor 1 maaltijd voor de kinderen. De school staat in een zeer arme omgeving, waar veel mensen werkeloos zijn.

Daar Francine en ik vanwege onze leeftijd dit project willen gaan afsluiten, zou t mooi zijn, dat we sponsoren vinden, die tenminste dit “childfoodprogramma” kunnen voortzetten in de toekomst:

Wij zoeken:

Mensen met het hart op de goede plaats

Bedrijven die waarde hechten aan sociaal ondernemen

Stichtingen die op zoek zijn naar een goed doel

Schoolbesturen

Rotary of Lions clubs

 Vriendengroepen , enz. enz.

voor het financieren van schoolmaaltijden voor onze school in een zeer arm gebied, t.w. Brufut Nema.

De kosten voor één warme maaltijd is per kind €0,25. Ze krijgen hiervoor een rijstmaaltijd met wat groenten en kip of vis.

28 april 2017: De Stichting Ormus beloofde ons voor alle schoolkinderen en leerkrachten  een bananenbox met kleren en schoenen te verzorgen. Het samenstellen van de lijst van leerlingen en hun maten heeft enige tijd geduurd. Vaak hebben de ouders geen geboortebewijs meer en weten niet precies hoe oud hun kinderen zijn!!Op het ogenblik worden al deze dozen ingepakt en verzendklaar gemaakt door vrijwilligers van de Stichting Ormus

Ook hebben we 20 stapelstoelen voor volwassenen op de kop kunnen tikken van de stichtingn Os Hoes in Gulpen; de school had geen stoelen voor volwassenen.

Er staan ook 50 tafeltjes en stoeltjes klaar van een basisschool in Meers. Onze school heeft 172 leerlingen, maar er zijn maar 120 zitplaatsen. Ook een computer en een printer van de Stichting Wereldwijd wordt door de Stichting Ormus voor ons verzonden naar Gambia.

Daarmee heeft de Stichting Ormus een eenmalige bijdrage – samen met de rijstaktie – geleverd aan ons project.

Dank aan allen die ons project een warm hart toedragen en ons geholpen hebben.

Op 28 februari 2017 werden door Fatou Camara 142 zakken rijst van 25 kg gekocht en door de leverancier naar school gebracht. De ouders hadden de dag tevoren te horen gekregen, dat ze naar school moesten komen om 5 uur. Ze wisten niet waarom!

Zie hier de grote verwarring en vreugde!!!

Dag beste mensen,

Vandaag op 28 februari 2017 hebben we heel goed nieuws!!!

Er is binnen een maand ontzettende veel geld door jullie bij elkaar gebracht naar aanleiding van onze bedelbrief.

Ook de voedselaktie van de Stichting Ormus is dit jaar ten behoeve van onze Stichting gekomen.

Vandaag wordt dat geld door een bevriende Gambiaan, die terug gaat naar zijn land na een studie in Groningen, overhandigd aan het hoofd van onze school Fatou Camera. Het schoolhoofd gaat vandaag nog de rijst inkopen en morgen worden de ouders verrast met een zak rijst van 25 kg. De meeste mensen hebben nog nooit een zak rijst van 25 kg in huis gehad.

De vreugde hierover hadden we heel graag zelf meegemaakt!

Uiteraard zullen er fotos gemaakt worden, die u dan weer op onze website kunt terugzien!

Wij danken u van harte voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.

Bedankt ook alle mensen, die we niet hebben kunnen bereiken per Email en die toch naar aanleiding van het Krantenartikel in De Limburger of naar aanleiding van mijn intervieuw op Omroep Krijtland gesponsord hebben.

Bedankt voor dit geweldigde resultaat!!

Vorige week zijn wij via een “bedelbrief”een bliksemactie begonnen om geld in te zamelen voor de families van onze schoolkinderen! Als de actie slaagt kunnen wij een zak rijst kopen om hen door de eerste moeilijke tijd heen te helpen. Zowel de thuisblijvers als de families die gevlucht waren verkeren in hongersnood. Met een kleine gave kunt u hen helpen de eerste moeilijke tijd door te komen.

Stort een bedrag – klein of groot; alles is welkom –  op t rekeningnummer van Floortje voor Moortje: NL28RABO0130237280 t.n.v. Stichting Floortje voor Moortje

Heel hartelijk bedankt!!!!

Vandaag 2 Februari 2017 is er weer heel wat gebeurd!

Toen we onze school  in Januari bezochten viel ons op, dat er zo weinig kinderen waren. Fatou Camera vertelde ons, dat door de spanning rondom de Presidentswissseling op 19 januari veel Gambianen met hun gezinnen naar t binnenland waren gevlucht of naar Senegal. De oude President wilde niet vertrekken en wilde nieuwe verkiezingen!

Op ons verzoek maakten de vrouwen een soort oliebollen voor de kinderen klaar en viskoekjes. Ze kregen wonjo (een rood zoet drankje -aftreksel van een plant )te drinken en een banaan van eigen schoolterrein. Fatou Camera heeft daar bananenbomen geplant, waarvan ze nu al oogsten.

Gaandeweg kwamen we erachter, dat ook veel andere scholen al gesloten waren en ook veel winkels. Via de ambassade en touroperator werd ons medegedeeld, dat we op 18 en 19 Januari het beste in het hotel konden blijven. Dat is er echter niet van gekomen! Op 17 januari kregen we van Corendon (de touroperator) te horen, dat we de volgende dag klaar moesten staan voor evacuatie naar Nederland. Iedereen die maar even de kans kreeg kwam afscheid van ons nemen en ons een veilige thuisreis wensen. Het was hard om die vriendelijke mensen achter te laten in de wetenschap, dat er van alles kon gebeuren. De Ecowas landen hadden al troepen klaarstaan aan de grens met Senegal. De onzekerheid heeft nog dagen geduurd en de dreiging werd steeds groter, tot Yaya Yammeh eindelijk het land verliet en het land zich weer kon herstellen van deze dreiging en de nieuwe President Adama Barrow zijn intrede deed in Gambia, nadat hij in Senegal geinaugureerd was!

Kortom ons verblijf in Gambia werd deze keer getekend door dreiging en onzekerheid.

  

Vandaag 03 Januari 2017 kregen we deze foto’s toegestuurd van de inmiddels voltooide keuken. Door ziekte van de aannemer en late levertijd van het dak heeft de bouw meer tijd in beslag genomen, dan oorspronkelijk gepland.

Het ziet er allemaal heel goed uit op de foto!

Op 9 januari a.s. vertrekken we weer voor 14 dagen naar Gambia en zullen we met eigen ogen de keuken zien en zullen we proberen, dat de cookies een lekkernij voor de kinderen gaan klaarmaken, waardoor we kunnen constateren dat alles goed werkt.

Het is een vreemde situatie tijdens ons verblijf aldaar, omdat op 19 januari officieel de inauguratie plaatsvindt van de nieuwe gekozen president Adama Jallow.

De zittende president Yahja Jammeh heeft echter aangekondigd, dat de verkiezingen niet geldig zijn, en dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.

ECOWAS (vereninging van westafrikaanse landen) hebben hem gewaarschuwd, dat nieuwe verkiezingen niet aan de orde zijn. De nieuwe president is democratisch gekozen en ook de Verenigde Naties hebben hem gewaarschuwd de nieuwe President te accepteren. Dit is de wil van het volk!

Dus rond de 19e Januari wordt het spannend in Gambia!

18 Oktober 2016

Eind september is de aannemer begonnen met de bouw van de school keuken. De bouw vordert gestaag. De bouw wordt gerealiseerd door een team van 7 bouwvakkers en het is niet eenvoudig om op de speelplaats van een in bedrijf zijnde school te bouwen. De kinderen zijn heel nieuwsgierig en bijna niet weg te houden bij de bouwwerkzaamheden.

De mensen die bouwen hebben veel last van de erge hitte op t ogenblik. Gelukkig staat naast de keuken een boom waar ze tenminste tijdens de pauze wat schaduw hebben. Er komt veel hoofdpijn voor onder de mensen. Niet alleen bij deze bouwvakkers, maar in het algemeen in Gambia.

De nieuwe keuken ziet er prachtig uit! Alles was aanwezig. Stromend water en electriciteit! Maar de kachel wordt gewoon op hout gestookt, omdat de vrouwen die gaan koken niet  gewend zijn om met gas om te gaan!

img_4611 img_4612 img_4613 img_4616

 

Het bouwteam

img_3944 img_3924

img_3914 img_3915 img_3916 img_3925

img_3884 img_3885 img_3886 img_3887

img_3843 img_3844img_3841

Vandaag 4 September 2016 heb ik weer heel wat te vertellen.

De aanvrage voor het bouwen van de keuken heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad.

Uiteindelijk hebben Wilde Ganzen en de stichting Mia Keulaerds ingestemd met de begroting en gaat deze keer een Gambiaanse aannemer de keuken bouwen. Jan Willem Bos was te druk met andere werkzaamheden en het zou te lang duren voordat met de bouw kon worden begonnen.

Vanuit Gambia hebben we schriftelijk de verzekering gekregen, dat zeker 2 maal per week gekookt gaat worden. Elke dag is financieel niet mogelijk! Wij zullen proberen een eerste aanzet te geven door het verstrekken van de bulkgoederen, zoals rijst, olie en uien, die altijd het voornaamste bestanddeel vormen van een maaltijd.

Vanuit de bevolking zullen ook mannen gaan meehelpen de fundering te graven en de vrouwen hebben op zich genomen om gratis te koken en brandhout te verzamelen voor het bereiden van de maaltijden.

Morgen, 5 September 2016, wordt het begrotingsbedrag op onze rekening gestort en kunnen wij de aannemer  Mawdo Bah gaan betalen voor de eerste werkzaamheden en de aanschaf van de bouwmaterialen. Hij zal bouwen met een aantal Gambiaanse werklieden en de totale bouw zal ongeveer 5 a 6 weken duren, als alle materialen tijdig aanwezig kunnen zijn.!

Het wordt een ruimte van 4 x 5 mtr, met 1 toegangsdeur, 1 uitgifteraam van 2 x 1 mtr, een extra raam voor ventilatie van 1 x 1 mtr met een veranda van 5 x 1,20 mtr.
In de ruimte zelf zal in de hoek een voorraadkast voorzien worden met
een stalen deur, de toegangsdeur en ramen zullen ook van ijzer
geconstrueerd worden.
Bij het uitgifte raam zal een counter gemaakt worden die uit beton
bestaat en wordt betegeld zodat deze goed is schoon te maken. Ook de
wanden zullen betegeld worden tot op een hoogte van 1,5 mtr.
Het kookgedeelte zal bestaan uit een lokaal fornuis voor 2 pannen,
welke gemaakt wordt van gebakken stenen, tevens zal de schoorsteen uit
het zelfde materiaal worden opgetrokken.
Ook het fornuis wordt betegeld met een keramische tegel voor het schoonmaken.
De vloer van de keuken en de veranda zullen betegeld worden.

Tijdens de bouw krijgen we wat foto’s van de bouw en de vorderingen.

Op 19 september a.s. begint het nieuwe schooljaar!

Vandaag 29 juni 2016 heb ik weer tijd genomen deze website bij te werken.

We zijn inmiddels weer in maart 2016  14 dagen in Gambia geweest om onze school te bezoeken en zaken met de Directie van onderwijs te regelen.

Het was weer een groot feest, omdat wij kwamen. We werden weer in nieuwe kleding gestoken (mochten wij niet weigeren, omdat zij hun dankbaarheid willen (moeten)  tonen).

IMG_1044 IMG_1043

IMG_1045

Om onderstaande  3 video filmpjes te bekijken, klik op IMG 1050, 051 of 0 54 en de filmpjes worden dan gedownload.

IMG_1050 IMG_1051 IMG_1054

We hebben veel aandacht besteed aan de kinderen en gezien hoe zij hun dagen op school doorbrengen. Inmiddels zijn ook nog 2 nieuwe onderwijzers benoemd. Het team telt nu 5 leerkrachten.

Door het grote aantal kinderen (142) hebben ze maar klas 1, 2 en 3 kunnen realiseren. Er zal dus t.z.t. nog klas 4, 5 en 6 bij moeten komen.

We hopen natuurlijk, dat zich vrijwilligers gaan melden om deze klus van ons over te nemen. Zo niet, dan zullen ze in Brufut Nema moeten wachten tot de regering geld heeft om hier een complete Lower Basic van te maken!

Er is een nieuwe Directeur van onderwijs in die Regio benoemd en ook een nieuwe cluster manager. In Nederland zijn we gewend dat zaken worden overgedragen. In Gambia niet!! De nieuwe directeur was niet eens op de hoogte van t bestaan van de school, wat natuurlijk problemen oproept. We hebben een aanvrage liggen bij Wilde Ganzen voor een bijdrage aan de nieuwe keuken en ook Mia Keulaerds fonds hebben we benaderd voor een bijdrage. De aannemer die de school heeft gebouwd heeft een tekening en begroting  gemaakt voor  een eenvoudige keuken.

Omdat wij uiteindelijk de permanente sponsoring van voedsel niet zagen zitten hebben wij een oproep gedaan tijdens ons bezoek aan de hele community in maart j.l., om zelf voor het voedsel zorg te dragen. Ook al krijgen de kinderen niet elke dag een warme maaltijd, wij vinden dat dit de verantwoordelijkheid is van de gehele gemeenschap daar, dat de kinderen niet met een lege maag naar school komen. Ze hebben de boodschap begrepen en we wachten nu op een voorstel hoe ze e.e.a. gaan aanpakken. Voor brandhout en t koken zelf hebben zich vrijwilligers gemeld, maar voor de steeds terugkerende kosten van voedsel wachten wij nog op een voorstel. Wilde Ganzen en Mia Keulaerds foundation willen uiteraard zeker weten, dat in de te bouwen keuken ook daadwerkelijk wordt gekookt, voordat zij gaan sponsoren. Tot zover de stand van zaken op dit ogenblik !

—————————————————————————————————–

Uiteraard hebben we veel contact met het hoofd van onze school. Al heel snel nadat we weer thuis waren, kregen we signalen, dat er kinderen honger hebben op school en de les bijna niet meer volgen. Oorzaak ? …Lang niet gegeten: Honger!!

Omdat we weten dat de school in een arme buurt ligt, hebben we besloten te proberen nog een keuken te bouwen . De mannen uit de community willen de aannemer helpen met fundering en grondwerk, zodat de prijs iets lager uit valt.

De vrouwen uit de community gaan beurtelings met 2-en vrijwillig koken in deze keuken. We zijn blij dat HET IDEE WORDT GEDRAGEN DOOR DE HELE GEMEENSCHAP.

Probleem is echter, dat we nu permanente sponsoren moeten zoeken om het eten te kunnen bekostigen. Het komt neer op €0,25 per maaltijd! .Wij kunnen hier niet meer voor zorgen; Francine en ik zijn resp. 68 en 73 jaar.

Daarom deze oproep: WIE WIL ONZE KINDEREN DAGELIJKS AAN EEN WARME MAALTIJD HELPEN???

DE KEUKEN IS STRAKS AANWEZIG EN DE KOKS OOK!!!

In December kregen we op de kerstmarkten in Abdij Rolduc hulp van een jonge Gambiaan Ebrima Jatta die in Groningen studeert. Hij wilde graag weten hoe t op zo’n Kerstmarkt toe gaat en hij heeft ons prima geholpen en was erg onder de indruk van de vrijgevigheid van de bezoekers voor ons project!

Dank aan de Rotaryclub Kerkrade voor haar gastvrijheid

IMG_0914 IMG_0916 IMG_0917  IMG_0922

Op 17 november 2015 was de officiele opening van de school. Er was een heel programma samengesteld en er waren veel mensen uitgenodigd. Eerst zegende de Imam de school in en daarna deed de vicaris van de bisschop van Gambia een gebed. Er volgden nog veel sprekers, vertegenwoordigers van VDC (gemeenteraad), dorpsoudsten, burgemeester, enz en uiteraard hebben wij ook een speech gehouden. Tussendoor werden we verrast met een dansgroep, djembee muziek en liedjes gezongen door de kinderen, die zeer gedisciplineerd zaten of stonden te luisteren tijdens de toespraken. Daarna nam een zeer enthousiaste directeur  Mr. Suwareh het woord. Hij was zo ontzettend blij met deze school, op deze plek en vooral een school waar alle moderne snufjes aanwezig waren, zoals solarinstallatie voor water- en stroomvoorziening. Hij prees ons in alle toonaarden met het bijzondere werk dat we verricht hadden en de mogelijkheid om de kinderen van dit dorp onderwijs te kunnen geven, zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien.

Als motto voor de school hadden we gekozen voor: EVERY CHILD HAS A TALENT. Deze tekst staat ook met grote letters op een bord op de voorkant van de school !

Daarna deed de aannemer Jan Willem Bos nog een rondleiding met uitleg voor iedereen die t maar horen en zien wilde.

Ook een kleine versnapering in de vorm van fishpie en een drankje Wonjo ontbraken niet en natuurlijk weer …. muziek!

Van heinde en verre waren de mensen toegestroomd; iets heel bijzonders hier in Gambia op een plek, die nog bewegwijzerd moet worden voor bezoekers, maar waar een dorp zal verrijzen in de toekomst.

De volgende dag zijn we terug gegaan naar de school en hebben samen met de onderwijzer en onderwijzeressen en de kinderen nog een apart feestje gehouden. We hadden een groot koffer meegenomen met voor elk kind een kadootje. Ze waren er helemaal beduusd van en toen ze ook nog een glaasje wonjo, een cakeje en een klein zakje popcorn kregen, vielen ze helemaal stil (met de armen over elkaar!) Toen we vroegen of ze het niet lekker vonden, keken ze elkaar eerst verbaasd aan en begonnen toen met glunderende gezichtjes te eten en te drinken.

Er zijn maar weinig foto’s gemaakt door ons omdat we niets van dit gebeuren wilden missen. De blijdschap van deze gemeenschap, de ouders en kinderen met deze school zal voor altijd in ons geheugen gegrifd blijven.

De school heet MIA KEULAERDS LOWER BASIC . Niet makkelijk uit te spreken voor Gambianen, maar de kinderen hadden er al goed op geoefend.

Er zijn nog dingen die nog moeten gebeuren, voordat de gemeenschap de school volledig kan overnemen. De leraren hebben nog geen onderkomen en moeten elke dag wel erg ver reizen, de speelplaats moet nog worden aangelegd en de omheining voorzien van bomen en struiken, wat speeltoestellen voor de kinderen en we moeten nog een paar maanden de watchman, caretaker en de schoonmaakster betalen, voordat de regering dit gaat overnemen

Wij hebben de school, om leraren te kunnen krijgen, moeten overdragen aan de overheid als Basisschool, omdat in die gemeenschap bleek dat er meer behoefte bestond aan een Lower Basic (Basisschool), dan aan een kleuterschool.

Ook zal deze week het resterende meubilair (40 tafeltjes en stoeltjes) aankomen. Het leerlingenaantal is momenteel 126; iets meer meisjes dan jongens!

Opgenomen beeld 11 Opgenomen beeld 7

Opgenomen beeld 12 Opgenomen beeld 13

Handenwasbakje bij toiletten.   Interieur toilet

Opgenomen beeld 14 Opgenomen beeld 54

De technische ruimte met batterijen, solarpanelen en de watertank. 

Opgenomen beeld 61 Opgenomen beeld 62

De borehole 30 mtr. diep voor t drinkwater. Veel aandacht voor de uitleg van Jan Willem 

Opgenomen beeld 63 Opgenomen beeld 64

Onze aannemer Jan Willem Bos, al jarenlang wonend en werkend in Gambia en afkomstig uit Puth Schinnen Limburg

Opgenomen beeld 65 Opgenomen beeld 66

De technische ruimte.                    Mr. Suwareh helemaal onder de indruk!!

Opgenomen beeld 68 Opgenomen beeld 70

Grote belangstelling voor de rondleiding door Jan Willem de aannemer!!!

Opgenomen beeld 58 Opgenomen beeld 59

Bedankt voor de prachtige toespraak !  Bedankje van een leerling

Opgenomen beeld 38 Opgenomen beeld 41

Toespraak Mrs. Fatou Camara.            Welkomslied door de kinderen

Opgenomen beeld 44 Opgenomen beeld 48

Bedankt Ine en Francine !!!                     Mooie toespraak van Mr. Ba Jabbi Hoofd Jeugd en Sport van Brufut

Opgenomen beeld 49 Opgenomen beeld 51

Muziek en een dansje horen erbij .   Lovende woorden van de Director of Education Region 2

Opgenomen beeld 52  Opgenomen beeld 56

De bevlogen toespraak van Mr. Suwareh.  Onze vriend Basil

Opgenomen beeld 57 Opgenomen beeld 21

Bekende en onbekende gasten

Opgenomen beeld 25 Opgenomen beeld 26

Tijdens mijn toespraak over de ontstaansgeschiedenis van de school en vrouwenemancipatie in The Gambia

Opgenomen beeld 30 Opgenomen beeld 31

Francines toespraak over the statement: EVERY CHILD HAS A TALENT , dat we voor de school gekozen hebben!

Opgenomen beeld 36 Opgenomen beeld 9

Onderonsje met Mr. Suwareh.           Een watertap  op t schoolterrein

Opgenomen beeld 17 Opgenomen beeld 19

De hoofdonderwijzeres.          De vicaris van het Katholieke Bisdom van Gambia zegende de school  in.

DSC06915

In gesprek met Mr. Suwareh Director of Education

IMG_0346 IMG_0352 IMG_0360 IMG_0362

De kinderen in de klas met Mrs. Fatou Camara Hoofd van de school

Op 11 november 2015 vertrekken we naar Gambia. De officiele feestelijke opening van de school zal plaatsvinden op dinsdag 17 november om 10.00 uur. De opening zal plaatsvinden door de Directeur van het Onderwijsdistrict 2: dhr. B.Suwareh.

De naam van de school zal zijn: Mia Keulaerds Lower Basic, naar de naam van de Stichteres van de de Stichting, die onze grootste sponsor was/is. Zij was een onderwijzeres uit Heerlen, die zeer begaan was met het onderwijs aan kinderen overal ter wereld.

Ook gaan we bisschop Ellison van Gambia en de Imam uitnodigen om de school in te zegenen.

(We zullen uitgebreid rapporteren over deze opening als we terug zijn uit Gambia).

Uiteraard is iedereen in Nederland die graag deze opening wil bijwonen, van harte welkom!! Laat t ons wel even weten!

Op donderdag 15 oktober jl is onze nieuwe school – ondanks dat nog niet alles klaar is – in gebruik genomenals Mia Keulaerds Lower Basic School. We hebben daar in Gambia veel hulp bij gehad van de in Gambia wonende mevrouw Marloes Kok, die daar voor vele scholen zorgt en ook veel goede contacten heeft.

Inmiddels was duidelijk geworden, dat de foundation Nene Mariama in Gambia niets had kunnen doen om leraren te benoemen en te betalen. Na uitgebreid overleg hebben we besloten de school aan de regering over te dragen, zodat we de zekerheid kregen, dat leraren door de overheid werden benoemd en dat het schooljaar gestart kon worden.

Bedankt Marloes voor de gegeven hulp en voor alles wat je nog voor ons gaat doen voor de opening van de school.

IMG_2172IMG_20151016_105126 IMG_20151016_105241 IMG_20151016_105939 IMG_20151016_110517 IMG_20151016_111901 IMG_20151016_113049de hoofdonderwijzeres Ms. Fatou Camara)

Op zondag 11 oktober jl  hebben we deelgenomen aan de zeer druk bezochte Bokkemarkt in Valkenburg.  Op de ene markt verga je van de kou en de andere is t veel te warm. We hebben t allemaal meegemaakt.

Bedankt organisatie voor het gratis beschikbaar stellen van een kraam voor ons goede doel!!

Op donderdag 3 september 2015 hebben we een uitgebreid gesprek gehad met onze aannemer Jan Willem Bosch, die voor een paar weken in Nederland bij zijn familie op bezoek was.Hebben alle aspecten van de voortgang van de bouw persoonlijk kunnen bespreken. Op 15 oktober zal de vooroplevering van de school plaatsvinden en zal de school ook in gebruik genomen worden.

Op Zondag 30 augustus 2015  hebben we deelgenomen aan de markt in Cadier en Keer en ons project goed kunnen uitdragen!

Op 1 en 2 augustus 2015 hebben we weer deelgenomen aan de (50e) Luikse Marktfeesten in Wahlwiller. We hebben nog nooit zo’n verschrikkelijk warm weer gehad op een markt. Omwonenden hebben ons regelmatig voorzien van water! Deze “Wilde Ganzen” kwamen ook voorbij!

????????????????????????????????????

Op 22 juli 2015 is een vervoerder uit Gilze al het schoolmeubilair komen ophalen voor vervoer op 12 augustus a.s. naar Gambia. Het wordt daar voorlopig in n klaslokaal opgeslagen totdat de school begint.

Op 18 en 19 juli 2015 kregen we een gratis kraam op de Kunstmarkt in Vaals; we hebben voor € 1250,– omgezet in die 2 dagen. We hadden prima weer en er waren veel bezoekers.

Dank u wel organisatie van de Kunstmarkt voor uw bijdrage.

P1040376 P1040384

Onze mensen van de Foundation Neneh Mariama in Gambia spraken met de VDC (Village Development Committee) een soort gemeenteraad van Brufut over de school. Uit dit gesprek bleek, dat zij momenteel meer behoefte hebben aan een Primay school/Lower Basic school (onze vroegere lagere school). Dus hebben we de bakens maar verzet en hebben afgelopen week op 20 juli 2015 van de St.Franciscusschool in Treebeek-Brunssum (die een nieuw schoolgebouw gaan betrekken) voor 5 klassen schoolmeubilair op kunnen halen om naar Gambia te verschepen. Dit bleek een stuk goedkoper (en beter) te zijn, dan het meubilair in Gambia te laten maken. Bedankt Franciscusschool voor jullie bijdrage aan dit project. Het meubilair zal daar nog jaren dienst doen.

We zijn nu op t punt, dat de kinderen in Brufut voor de school geregistreerd moeten worden, 3 leraren en een watchman benoemd moeten worden en alles voor het a.s. schooljaar in gereedheid moet worden gebracht. Een hele klus voor mensen, die niet gewend zijn dit soort werk te doen. Wij staan hen dan ook dagelijks bij met goede raad. Het wordt nu ook weer eens heel duidelijk hoeveel cultuurverschillen er tussen beide landen zijn!

Het toerisme – waarvan de meeste Gambianen leven – is met 60% verminderd door de Ebola crisis.  Veel hotels en restaurants moeten sluiten en ook voor de mensen van onze foundation is het heel moeilijk om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Juli 2015 HOERA, WE ZIJN ONDER DAK !!!!

Ze hebben met man en macht gewerkt om nog voor de regenperiode de school onder dak te hebben en het is gelukt! Het was heel zwaar want inmiddels was de Ramadan begonnen en de werklui vasten allemaal gedurende de dag.

De aannemer gaat binnenkort naar Nederland voor een vakantie van 6 weken en dan kan er maar voor een klein gedeelte doorgewerkt worden.

Het resultaat mag er zijn en we zijn er apentrots op!!! Voortreffelijk werk geleverd Jan Willem met je Gambiaanse team!!! De school zal eind oktober klaar zijn!

IMG_2160 IMG_2161 IMG_2162 IMG_2168 IMG_2169 IMG_2171 IMG_2172

Het dak zit erop !!! 

Van de aannemer uit Gambia kregen we begin juni  2015 de volgende berichten:

De borehole is geboord en de opbrengst is 5000 ltr. per uur. Hierdoor hoeven vrouwen geen 20ltr. jerrycans water meer te halen vanaf verschillende plekken in de buurt.

De technische ruimte is al opgemetseld, waardoor ook de technische installatie voor water- en stroomvoorziening geplaatst kan worden.

De betonnen dekvloer van het hoofdgebouw is gestort, zodat met het opmetselen van de gevels begonnen kan worden.

De fundering van het toiletgebouw is gestort, de funderingsmuren opgemetseld en dan kan de betonnen dekvloer gestort worden. Ook met het graven van de zinkput is begonnen.

IMG_2100 IMG_2101 IMG_2102 IMG_2103 IMG_2105 IMG_2106 IMG_2107 IMG_2108 IMG_2109 IMG_2110 IMG_2111 IMG_2112 IMG_2113 IMG_2114 IMG_2125 IMG_2126

Langs deze weg willen wij nogmaals alle sponsoren hartelijk bedanken, die een gift via ons rekeningnummer hebben gedaan en waarvan de naam ons niet bekend is.

De beursdagen van Beleef Plus in Glanerbrook op 28, 29 en 30 mei 2015 waren een groot succes. Moe maar heel voldaan konden we weer € 1.000,– bijschrijven op de rekening van Floortje voor Moortje. (Onze stand op Beleef Plus.)

20150528_164057

Tijdens de kunstroute Gulpen-Wittem op 23, 24 en 25 mei 2015 hebben we 300 bezoekers gehad in Ine’s huis en hebben we ons project kunnen uitdragen en veel geld verdiend voor ons project. Mede-exposanten waren Ton Horsten en Arnold Vossebeld.Ton en Arnold, hartelijk bedankt voor jullie spontane bijdrage!!

P1020329 P1020330 P1020333 P1020344 P1020346

Op 25 mei 2015 kregen we van de aannemer de volgende tekst en foto’s toegestuurd:

Hierbij foto’s van het stuk grond en de werkzaamheden aan de
fundering. We zijn druk aan het graven zoals jullie kunnen zien.
Wij hopen volgende week donderdag de vloer te kunnen storten voor de
klaslokalen. Dan is er weekend voor het hele team en daarna willen we
proberen in 2 weken het gebouw voor de klaslokalen zo ver als mogelijk
af te krijgen betreft metselwerk.
We laten het toiletgebouw even op de tweede plaats, omdat deze in
geval van regen gemakkelijk af te dekken is. Onze aandacht gaat eerst
uit naar het hoofdgebouw.
De technische ruimte zal waarschijnlijk al komende week opgemetseld
worden; de fundering wordt morgen gestort hiervoor De fundering voor
het hoofdgebouw wordt vrijdag gestort.

De borehole wordt komende week gerealiseerd;  er wordt maandag gestart
met de werkzaamheden hiervoor.
Zo gauw als de technische ruimte klaar is zullen wij waarschijnlijk
deze geheel inrichten met de stroomvoorziening en watervoorziening.

IMG_2068 IMG_2069 IMG_2070 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2080 IMG_2081 IMG_2082 IMG_2083 IMG_2084 IMG_2085 IMG_2086

Op 13 mei jl. kregen we van Kinderdagverblijf Hupsakee uit Gulpen voor de tweede keer heel veel 2e hands kinderkleertjes, waar de moeders in Gambia dolblij mee zullen zijn. Dank u wel ouders en leidsters voor het inzamelen hiervan. We zullen alles zo spoedig mogelijk verschepen naar Gambia

Op 7 mei 2015  kregen we van de Internationale school in Brunssum 20 stoeltjes en 2 tafels voor onze school in Gambia en 10 dozen met educatief materiaal. Op het einde van dit schooljaar gaan ze bekijken of we nog meer meubilair kunnen krijgen. We zijn er dolblij mee, want het zelf vervaardigde meubilair in Gambia is erg zwaar en heel duur. We moeten dit 2e hands meubilair wel nog verschepen (Prijs ongeveer €130,–/ m3), maar alles bij elkaar zijn we dan toch stukken goedkoper uit en hebben we ook mooier en beter meubilair. Dank je wel Internationale school Brunssum voor deze bijdrage.

Op maandag 11 mei is de aannemer Jan Willem Bos eindelijk kunnen beginnen met de bouw van onze school in Brufut Nema, nadat mensen van onze foundation in Gambia het terrein bouwklaar hadden gemaakt en we eindelijk de benodigde papieren voor de start van de bouw hadden. De ambtelijke molens draaien daar heel langzaam en ongeorganiseerd. Voor ons Nederlanders een ramp!

Hieronder een paar foto’s van het bouwterrein en een van het clearen van de bouwgrond. We hopen dat hij de school “onder dak” krijgt voordat de regenperiode aanbreekt.

een heel kwarwei ! schoolterrein (2) schoolterrein

 Op dinsdag 24 maart j.l. kregen wij van Wilde Ganzen www.wildeganzen.nl  het volgende bericht:

Tot ons genoegen kunnen wij u berichten dat het door u ingediende project :

bouw van een nurseryschool in Brufut Nema is goedgekeurd.

Dat betekent, dat wij – na het verkrijgen van de laatste bouwvergunningspapieren van  het Ministerie – kunnen beginnen met de bouw. Wij zijn zo ontzettend blij! Een kroon op ons werk!

www.wildeganzen.nl

Op maandagmiddag 16 maart 2015 bezochten wij Wilde Ganzen in Hilversum om ons project toe te lichten en te proberen de resterende  16.000,– te krijgen via Wilde Ganzen. Het was een prima gesprek en nu……………..afwachten wat de uitslag zal zijn.

Zo tussendoor ook wat tijd genomen om te relaxen in mooi Gambia met zijn prachtige vogels, mooie stranden, krokodillen en hele lieve mensen, die geholpen moeten worden met slechts een duwtje in de rug, om hun situatie iets te verbeteren. Gelukkig doen heel veel Nederlanders dit op eigen gelegenheid, zoals wij ervaren hebben.

P1020103 P1020232 P1020226 P1020221 P1020219 P1020216 P1020131 P1020207   IMG_0027 IMG_0108 IMG_0113 P1010971

Op 12 maart 2015 hebben we wat mooie spulletjes ingekocht op de Fair Trade Market in het stadion van Bakau, ons naaischooltje bezocht en de naaister, die een mooie jurk voor ons heeft gemaakt.

‘sAvonds hadden we een vergadering in ons hotel met alle leden van onze foundation Neneh Mariama, om de voortgang van ons project te bespreken en alle zaken, die zij gaan ondernemen om straks de lerarensalarissen te gaan betalen. Ze willen o.m. een busje laten rijden tussen 2 steden van ‘smorgens vroeg 8 uur tot ‘savonds laat, om passagiers te vervoeren. Ook willen ze een show presenteren met de zanger Jalaba Kuyateh en muziekavonden organiseren met een dj.

Op woensdag 11 maart 2015 waren we uitgenodigd op een vergadering van de Rotaryclub van Banjul in het Kairaba hotel op de Strip in Kololi. We moesten ons project voorstellen (in het Engels natuurlijk) samen met onze secretaris van de foundation in Gambia. Het verliep goed, maar we werden toch verwezen naar de Rotaryclub in Heerlen, waar we onze aanvrage moeten doen. Vandaar kan men besluiten Internationaal een aanvrage te doen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het gevraagde bedrag wordt verdubbeld.

Nooit verkeerd om je gezicht te laten zien!!

Op 10 maart 2015 gingen we op pad voor schoolmeubilair. Een timmerman en mensen van een opleidingscentrum voor jongens hadden een voorbeeld voor ons gemaakt. Het duurste te verwerken hout voor meubels in Gambia is echter vurenhout. Het was mooi gemaakt, maar wij vonden het veel te zwaar voor een kleuterschool en het was bovendien erg duur. €130,– per setje van 1 tafel en 2 stoeltjes en we hebben meubilair nodig voor nog 80 kinderen. Dus nu toch maar kiezen voor 2e hands Nederlands meubilair, dat we gaan verschepen. Dat zal maar de helft kosten van wat we hier ervoor uitgeven.We hopen dat t gaat lukken!!!.

P1020058 P1020059 P1020061 P1020082

Op 8 maart 2015 bezochten we in Tanji de Internationale vrouwendag. Er waren alleen Nederlandse vrouwen aanwezig, die in Gambia wonen en/of werken. We hebben daar mooie contacten gelegd. De Nederlandse consul in Gambia Henriette Sonko was ook aanwezig. Van haar kregen we ook een groot aantal Engelse kleuterschoolboekjes.

IMG_0090 IMG_0092 P1020020 P1020022 P1020024

Op zaterdag 7 maart 2015 bezochten wij de graduation plechtigheid van het Insight Trainings Centre in Serrekunda. 175 Afgestudeerde studenten van allerlei disciplines, waarvan ook vele vrouwen. Heel bijzonder voor Gambia, waar de vrouwenemancipatie op gang begint te komen.

IMG_0071IMG_0066IMG_0069

IMG_0075IMG_0077

Op vrijdagavond 6 maart hadden we een barbecue avond in ons hotel om het afscheid te vieren van Amboy, onze voorzitter van de foundation Neneh Mariama, die morgen voor 3 maanden naar Nederland gaat naar zijn vriendin. Al zijn broers en oom waren aanwezig!

P1010973

Op 5 maart 2015 hadden wij een vergadering met Jan Willem onze aannemer over de verdere gang van zaken en de bouwvergunning, die nog steeds niet rond is. Ook bespraken we, dat tijdens de bouw iemand zijn werk van tijd tot tijd komt controleren aan de hand van de bouwtekeningen. Via een mevrouw, die in ons hotel verbleef en door Buitenlandse Zaken wordt uitgezonden naar scholen voor hoger onderwijs in Gambia, hebben we kennis gemaakt met een afgestudeerde student bouwkunde, die deze taak op zich gaat nemen. Ook was er iemand van het Ministerie van Onderwijs bij, die toezegde dat een  gedeelte van de bouwvergunning snel verstrekt kan worden. We betaalden handje contantje de legesgelden. Het 2e gedeelte, dat uit Banjul moet komen hebben we nog niet.

Natuurlijk ook mijn naamgenootje “Ine boy “ontmoet. Ben met zijn moeder naar het medisch centrum (consultatiebureau) geweest, waar hij DTP spuiten kreeg. Hij werd gewogen en de groeicurve netjes ingevuld, net als in Nederland. Hij is een echte lachebek, maar toen het spuitje kwam moest hij toch even heel hard schreeuwen. Een minuut later lachte hij al weer met een traan nog op zijn wang!

IMG_0048 IMG_0060 IMG_0062 IMG_0064

Diezelfde dag maakten we in ons hotel Baobab kennis met de manager van het hotel, die ons ook voorstelde aan de Minister van Jeugd en Sport van Gambia. We hebben afgesproken om de volgende dag samen naar My Farm te gaan, waar Kelly Smeets uit Voerendaal al jaren een project leidt, gesponsord door Noordwegen, waar zij mensen leert zichzelf te bedruipen en een kleine businesss op te zetten. Zij noemt dat: from seed tot business. De Minister was heel erg geinteresseerd en beloofde de volgende dag mensen van zijn Ministerie naar haar toe te sturen, om alles wat daar wordt gedaan eens goed in ogenschouw te nemen.

IMG_0036 IMG_0037 IMG_0040 IMG_0042

Op zondag 1 maart was de veiling in het stadion van Bakau. Alle auto’s van de Challange werden geveild onder grote belangstelling. “Onze “jeep bracht € 2.600,– op, waar we superblij mee zijn. Bedankt Herbert en Bart!!

P1020250 P1010934 P1010939 P1010940 P1010942  P1010944

Ons bezoek aan Brufut was heftig dit keer. Aangekomen in hotel erg laat in de nacht.De volgende dag (zaterdag 28 februari) gingen we naar het Bamboo hotel om Herbert en Bart te verwelkomen, die reeds de dag tevoren aangekomen waren van de Challenge A’dam – Dakar. Het was een leuk weerzien met veel verhalen natuurlijk. Daarna hebben we alle spullen uit de jeep uitgeladen in de compound van Yaya en alles in zijn huisje opgeborgen.

In de laadbak van de jeep zittend zijn we daarna naar het schoolterrein gaan kijken, waar Herbert en Bart erg geinteresseerd in waren.

P1010911 P1020241 P1020243 P1020244 P1010920 P1020246

Op vrijdag 27 februari a.s. vertrekken Francine en ik voor 14 dagen naar Brufut om een aantal zaken te regelen. Proberen wat vaart te zetten achter de bouwvergunning, het bestellen van schoolmeubilair (hout uitzoeken en bij de carpenter tafels en stoeltjes laten maken), schooluniformen voor de kinderen bestellen (stof en model uitzoeken en bij ons naaischooltje laten maken), inkopen van educatief materiaal in Banjul. Het leerprogramma bekijken van 3 jaar kleuterschool. Bekijken met hoeveel kinderen en leerkrachten we gaan beginnen.

Zodra de bouwvergunning is verleend, kan de aannemer met de bouw gaan beginnen. De doorlooptijd is 4 maanden. Dus het schooltje “draait “waarschijnlijk al voordat we de volgende keer naar Gambia gaan. Veel werk aan de winkel dus!! Veel overleg ook met het bestuur van onze foundation Neneh Mariama in Brufut over een op te richten oudercommissie, het bepalen van de hoogte van het schoolgeld, enz. enz.

Op vrijdag 20 februari 2015 waren wij uitgenodigd door het Frans Gijzels Fonds uit Heerlen om een voordracht te houden voor de Rotaryclub in het van der Valk hotel in Heerlen over ons schoolproject. Er was veel interesse en waardering voor ons voor ons werk. Al met al een hele mooie en nuttige ervaring, waarbij we ook nuttige contacten hebben kunnen leggen.

Op 7 februari 2015 zijn Bart en Herbert uit Horst vertrokken voor de Challenge A’dam – Dakar. Zij hebben al heel wat avonturen beleefd. Van hoge sneeuw tot woestijnkou en autopech. U kunt alles hierover lezen op:http://geldvoorgambia.nl/?page_id=215.

Op 27 februari a.s. hopen zij in Banjul (hoofdstad van Gambia) te arriveren. Op datzelfde tijdstip arriveren Francine en ik ook in Gambia voor een 14 daags verblijf. De jeep wordt dan op zondag 1 maart geveild in Banjul en ….. de hele opbrengst gaat naar onze foundation Neneh Mariama in Gambia Brufut

Op dinsdag 3 februari 2015werden we uitgenodigd door de leerkrachten van de Basisschool Petrus Canisius in Puth Schinnen. Er wachtte ons een groots onthaal: alle kinderen bij elkaar in de hal van de school. Wij konden weer vertellen hoe de stand van zaken in Gambia was betreffende de vorderingen van de bouw van de school. Alle kinderen luisterden weer zo aandachtig, dat het een plezier was om te doen.

Tot slot werd ons door 2 leerlingen een cheque overhandigd van………€ 2.046,21.

Het resultaat van de Goed Doel – actie op deze school. Wij waren zo blij verrast, dat we bijna sprakeloos waren. Heel hartelijk dank aan alle kinderen, vrijwillige ouders en alle enthousiaste leerkrachten, die dit samen mogelijk hebben gemaakt. Dank ook namens de kindertjes in Brufut Nema , die binnenkort naar school kunnen gaan!

DSC_0004 DSC_0005

DSC_0028

Wij willen heel graag alle sponsoren heel, heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit project voor een schooltje voor 100 kinderen in Gambia. Het was een voor ons hartverwarmend jaar en wij hebben ons met zoveel plezier hiervoor ingezet. Hopelijk kan nu snel met de bouw begonnen worden. Wij houden u op de hoogte!!

In het weekend van 20 en 21 december hebben we weer deelgenomen aan de Kerstmarkten op Rolduc in Kerkrade. Het was erg koud in de kruisgangen, maar we hebben toch een aanzienlijk bedrag verdiend voor ons schooltje en op een fijne manier ons goede doel kunnen uitdragen. Bedankt Rotaryclub Kerkrade voor onze deelname.

DSC_4064 

Op dinsdag 16 december werden we ‘smiddags uitgenodigd op Basisschool Petrus Canisius in Puth-Schinnen om uitleg te geven in groep 5, 6 , 7 en 8 over ons project in Gambia. De kinderen hadden veel interesse en voor ons was het “juf” zijn een hele ervaring. De kinderen hadden kerststukjes gemaakt om tijdens de Kerstavond op woensdag 17 december te verkopen. Op 17 december werden we ‘savonds voor een feestelijke avond uitgenodigd om onze Gambiaanse spulletjes op school te verkopen. Er werd ook een tombola gehouden met mooie prijzen, waarvan de opbrengst ook ten goede komt van ons schooltje in Gambia. Bedankt alle lieve leerkrachten, kinderen, ouders en sponsoren voor deze bijzondere actie. In januari a.s. zijn  we weer uitgenodigd om de cheque van de opbrengst van deze actie in ontvangst te komen nemen. Wij kijken ernaar uit!

20141216_145312

Op zondag 14 december werden we door Obvion uitgenodigd op hun Kerstfeest in Hoeve de Rousch in Heerlen. Het was een heel feestelijk gebeuren met muziek en veel kinderen. We hebben een geweldig bedrag verzameld voor ons goede doel. Dank je wel Obvion en alle medewerkers, die ons zo royaal bedeeld hebben. Dank je wel Annie Berkhout dat we mee mochten doen

P1330184  P1330187P1330188

In het weekend van 6 en 7 December hebben Francine en ik respectievelijk op de Kerstmarkten in Rolduc Kerkrade en in Slenaken gestaan. Een hele mooie ervaring en een goed resultaat voor ons project.

DSC_4058

Op zaterdag 1 december 2014 moest Amboy (voorzitter van de Stichting in Gambia) met Basil en zijn vader vertrekken naar Dakar voor de onderzoeken in het ziekenhuis aldaar door Dr.Damien Desmette , die minmaal 2 dagen zouden duren. Bij de ouders aangekomen, gaven zij Amboy te kennen, dat zij het onderzoek en de operaties toch niet aandurfden voor hun zoon. Met 5 mensen hebben ze tot ‘snachts 2 uur met de ouders gesproken om hen te overtuigen. Het heeft niet mogen baten! ze hadden er geen vertrouwen in, ofschoon alles zo goed leek. We zijn heel erg teleursgesteld hierdoor. Misschien krijgt deze jongen in zijn leven nooit meer een kans om eens te kunnen lopen. Maar het zij zo! Hij is minderjarig en de ouders beslissen. Zeker in Africa!! Wij hebben vooral Dr. Michel Hoogmartens heel erg bedankt voor zijn moeite die hij sinds maart van dit jaar heeft gedaan, om die jongen – die hij nog nooit heeft gezien – te kunnen helpen. Maar ook Dr. Damine Desmette en Dr. Omar Jagne van het Africmed Hospital. Heel erg bedankt voor uw inzet!

Op zondag 9 november kwamen we ‘smorgens on 4.30 uur met veel vertraging aan in Banjul. De volgende middag hadden we meteen al een afspraak met de aannemer Jan Willem Bos en 4 leden van onze foundation in Gambia. De bespreking vond plaats op MyFarm, waar Kelly Smeets uit Voerendaal sinds jaren met haar gezin woont en werkt. Het was een zinvolle bespreking, waarbij we meteen ook gezien hebben hoe de solar installtie werkt en hoe Kelly’s huis is gebouwd (ook door Jan Willem, onze aannemer). Vervolgens hebben we een afspraak gepland met Arthur Aalst, die in Gambia zonnepanelen en gehele installaties verzorgt. In het bestuur van zijn stichting zit ook iemand van het Ministerie van Onderwijs, waarmee we dus ook alle voorwaarden van het Ministerie hebben kunnen bespreken, samen met onze aannemer. Vervolgens hebben we met Jan Willem de aannemer 2 projecten bezocht, waar hij gebouwd heeft en momenteel bouwt. We bezochten een schooltje, dat bijna klaar is en hetzelfde wordt gebouwd als “ons”schooltje straks.

IMG_0025 Jan Willem en overstek IMG_0017 school in aanbouw nov. 2014 IMG_0019 toiletgebouw IMG_0018 school zoals de onze

In het nieuwe hospitaal Africmed hebben we met de Directeur Dr. Omar Jagne gesproken over de revalidatieperiode van Basil in dit hospitaal na zijn operaties in Dakar. Basil krijgt hier alle medewerking van ziekenhuis en fysiotherapeut. De volgende dag hebben we voor Basil 2 krukken meegenomen naar zijn huis, waarmee hij alvast geoefend heeft.

P1330065

We hebben zinvolle gesprekken gehad met de Alkalho (burgemeester ) van Brufut en de voorgenomen bouwplannen. Men gaat nu werken aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Dat zal heel wat tijd vergen, want de molens malen heel langzaam in Gambia. Francine ging samen de secretaris en penningmeester een bankrekening openen op naam van de foundation. Na 3 dagen en vele ingevulde formulieren, kreeg ze het bericht, dat het rekeningnummer nog minimaal een week op zich liet wachten. Na die week kregen we bericht van de bank, dat zij geen rekening openden op naam van foundations!!! Iemand had daar dus goed zitten slapen, maar niemand die zich er druk over maakt, behalve wij. Toen ik naar het ziekenhuis ging omdat ik graag voor ik met het vliegtuig vertrok mijn oren schoongespoten wilde hebben (ik was zo doof als een kwartel), werd in het ziekenhuis eerst een dossier aangemaakt, de directeur himself beoordeelde of deze handeling wel verricht mocht worden en na 3 dagen druppels in mijn oren moest ik terug. Ik werd gewogen, bloeddruk opgemeten, een hele vragenlijst moest ingevuld worden en vervolgens … ongeveer 2 uur later, werden mijn oren op dezelfde manier schoongespoten als in Nederland bij de doktersassistente gebeurt. Dat is Afrika!

Op zaterdag 8 november 2014 vertrekken Francine en ik voor 14 dagen naar Gambia om contact te hebben met onze onlangs geregistreerde zusterfoundation, genaamd Neneh Mariama, die zal gaan zorgen voor  het organiseren van een oudervereniging en gaat   proberen dat het schooltje zelfredzaam wordt in de toekomst. Ook hebben we besprekingen met onze aannemer en gaan we een bezoek te brengen aan het Ministerie van Onderwijs om alles in het werk te stellen voor het verkrijgen van de bouwvergunning voor de bouw van onze school.

Ook gaan we Basil en zijn ouders bezoeken, om hen gerust te stellen over de op handen zijnde onderzoeken die op 2 december in Dakar plaatsvinden door Dr.Damien Desmette de Belgisch orthopedisch chirurg, die Basil ook gaat opereren. Het plan is dat hij dan in de 3e of 4e week van januari de eerste operatie(s) krijgt. De ouders hebben zeer nare ervaringen doordat een lokale arts Basil als kind heeft geopereerd en vervolgens een voetje heeft afgezet. Zij zijn niet op de hoogte van de westerse medische wetenschap.

met Basil

Op 31 opktober 2014 hebben we deelgenomen aan de slotmanifestatie van Global Exploration op het Trivianum in Sittard. Het was een prachtige avond, waar we ons project weer heel goed hebben kunnen promoten. Dank je wel Nadine Wolfs voor de uitnodiging

P1320975

Op 31 oktober j.l. kregen we bericht van het Frans Gijzels Fonds, dat zij € 2.500,– beschikbaar stellen voor ons project. Heel hartelijk dank hiervoor!

Op 18 oktober 2014 waren we uitgenodigd op de grote BBQ in Horst, die voor ons goede doel werd georganiseerd door Bart Martens en Herbert Coenders op initiatief van Huub Heldens, die ons project een heel warm hart toedraagt. Er zaten geweldige sponsoren achter deze avond en we willen iedereen zonder uitzondering bedanken voor het slagen van deze Benefiet BBQ. Voor de opbrengst van deze avond, die door veel Horstenaren werd bezocht, ontvingen we een cheque van €3.000,– voor onze Stichting. Herbert en Bart gaan in februari de challenge  A’dam – Dakar ijden. De auto zal in Banjul worden geveild en de opbrengst is voor onze zuster foundation Neneh Mariana In Brufut, die straks gaat zorgen voor een oudervereniging en de zelfredzaamheid van het schooltje.

P1320863 P1320861P1320878

Op 12 oktober jl. namen we deel aan de snuffelmarkt in Eysden met alweer een gratis kraam. Heel erg bedankt Frans Warnier en Jos Heugen voor jullie gastvrijheid.

P1000131

Op 13 oktober jl. maakte Truus Janssen gratis dit logo voor onze website. Heel hartelijk dank Truus; we zijn er blij mee!

Basic RGB

Op 2 en 17 oktober jl. hebben we uitgebreid overleg gehad met Paul over de voortgang van de bouwplannen in Brufut

P1000156

Op 27 september 2014 hebben we met succes deelgenomen aan de Multiculturele dorpsdag in Beek. Het was ontzettend leuk met allemaal kraampjes met hapjes enrankjes uit verschillende landen. Bedankt organisatie, dat wij gratis mee mochten doen.

Multi-Cultidag 2014 232

Op 22 september 2014 zijn 2 grote verhuisdozen met baby- en kinderkleertjes in Gambia aangekomen. Bedankt Kinderdagverblijf Hupsakee in Gulpen voor jullie inzameling. We hebben er daar 6 families heel blij mee kunnen maken.

Op 5 september 2014 kregen we een mooie gift van het Missiebureau van het Bisdom Roermond voor ons project. Bedankt Vicaris Ton Storcken voor uw bemoeienis en bedankt Bisschop John Ellison van Banjul voor uw aanbevelingsbrief !

In augustus 2014 hebben wij Paul van Hoften, bouwkundige, bereid gevonden om tijdens dit traject ons team te versterken met zijn adviezen en ideen. Welkom Paul; er is voorlopig genoeg werk aan de winkel!

P1000088

Op de jaarmarkt in Scheulder op 31 augustus jl. hebben we ook goede zaken gedaan voor ons project.Bedankt organisatie voor het gratis beschikbaar stellen van de marktkraam.

20140927_145426. 20140927_161057

Op 23 en 24 augustus 2014 hebben wij resp. het Zomerlichtfestival in Beek bijgewoond en op de markt in Cadier en Keer spulletjes verkocht voor ons project. Het waren succesvolle dagen en we zijn weer een stapje dichter bij ons doel gekomen.Bedankt organisaties voor het gratis beschikbaar stellen van een plekje.

Twee jonge mannen uit Horst, t.w. Herbert Coenders en Bart Martens gaat per 1 november de Challenge A’dam – Dakar rijden voor 2 goede doelen, t.w. Solar Foundation The Gambia en de Stichting Floortje voor Moortje. De inhoud van de auto, incl. een nieuwe generator, komt ten goede van onze stichting. Ook gaan zij op 18 oktober een BBQ organiseren in Horst voor ons schooltje in Gambia. Het geheel werd op gang gebracht door Hub Heldens uit Horst, die vele malen in Gambia is geweest en nu – door ziekte – niet meer kan gaan, maar toch zijn steentje wil blijven bijdragen t.b.v. de kindertjes in Gambia. Heel hartelijk dank mannen!!!! Zie ook: www.geldvoorgambia.nl

Herbert en Bart voor de auto image

Op 6 augustus jl. hebben we een eerste gesprek gehad met een Nederlandse aannemer, die al jaren in Gambia woont en werkt, over de bouw van de school. Twee vrijwilligers (bouwkundigen) hebben ons bij dit gesprek “geassisteerd”, om een zo goed en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de voorgenomen bouwwijze. Er zal nog een vervolggesprek plaatsvinden. De aannemer bouwt met een team van goed opgeleide Gambiaanse werklieden. De Gambiaanse aannemer die wij voor de bouw op het oog hadden, kan geen bouwtekeningen maken en geen begroting die wij nodig hebben om sponsoren te vinden. Toevallig kwamen wij op t spoor van deze Limburgse aannemer, die op vakantie was in Limburg.

Op de Luikse markt in Wahlwiller op 2 en 3 augustus 2014 kregen wij de gelegenheid om tijdens de opening op het podium ons verhaal te doen over ons schoolproject en over Basil, de Gambiaanse jongen die straks in Dakar geopereerd zal worden. We kregen een gratis kraam en hebben goed geld kunnen verdienen met de verkoop van Gambiaans spulletjes en een kleine loterij. Dank aan alle mensen die ons hierbij ondersteund hebben

Het Hoeve Zadock Fonds heeft ons € 2.000,– toegezegd voor het laten opereren van een gehandicapte Gambiaanse jongen, waarmee we bevriend zijn geraakt en die begin volgend jaar in Dakar geopereerd wordt door een Belgisch Orthopeadisch Chirurg. Dank u wel Dr.Michel Hoogmartens, Dr.Desmette en mevr. C.Klappe van het Liliane Fonds

P1320015

Op de kunstmarkt in Vaals hebben we 19 en 20 juli 2014 gestaan met de verkoop van Gambiaanse spulletjes. Het was ontzettend warm, maar we hebben veel aandacht gehad en goed verdiend voor ons project. We kregen van de organisatie een gratis kraam voor deze dagen. Dank je wel organisatie kunstmarkt Vaals!

Op 13 juli 2014 hebben we succesvol deelgenomen aan de Magic Fair in Kasteel Limbricht.

Van de Stichting Caritas Christi Urget Nos in Echt kregen we de toezegging, dat zij t.z.t. het schoolmeubilair gaan sponsoren. Dank U wel!

Van de Stichting Mia Keulaerds Fonds kregen we een geweldige gift voor onze school. Dank u wel! De school gaat de naam Mia Keulaerds Nursery School  dragen.

Inmiddels kregen wij ook van de Stichting Elisabeth Strouven een mooie gift. Dank u wel! Weer een stuk in de goede richting.

logo -- Elisabeth Strouven

Op de Jaarmarkt in Doenrade op 15 juni 2014 zijn Gambiaanse spulletjes verkocht met een goede opbrengst. Wij kregen van de organisatie een gratis kraam voor ons goede doel. Dank u wel!

Op de Lentefair op 1 juni op Biesenhof in Geleen, waaraan we gratis mochten deelnemen, hebben wij fijne herinneringen en goed zaken kunnen doen.

IMG_2684

Tijdens 3 beursdagen op 22, 23 en 24 mei 2014 van Beleef Plus in Glanerbrook in Geleen hebben wij ons project heel goed kunnen uitdragen en hebben we een goede opbrengst gehad van onze verkoopartikelen. Dank aan de organisatie van deze beurs. Wij willen volgend jaar weer meedoen!

Op 12 maart 2014 zijn Francine en ik teruggekomen uit Gambia na een verblijf van ruim 4 weken. We hebben er een hele drukke tijd gehad en ontzettend veel mensen ontmoet. We hebben de projecten van 2 andere stichtingen bezocht en ook een aantal scholen. We hebben veel afspraken gemaakt met mensen o.a. de alkalho = burgemeester van Brufut om te kijken of we bouwgrond voor onze school konden krijgen. Krijgen in de echte zin van het woord is er niet meer bij in Brufut, omdat het een snel groeiende gemeente is, die zeer geliefd is vanwege zijn prachtige stranden en waar de bouwgrond schaars en duur is geworden. We hebben met zakenmensen gesproken en zelfs met een Amerikaanse professor aan de universiteit van Philadelphia, die bouwgrond verkocht. De prijzen die gevraagd werden waren abnormaal hoog.

P1280276 P1280281 P1280282

Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd een stuk bouwgrond van 60 x 30 mtr. te bemachtigen. Alle aankooppapieren zijn ondertekend en voorzien van de noodzakelijke stempels voordat we weer vertrokken. Op ons verzoek is er een comitee gevormd van 8 mensen (3 onderwijzers, een journalist, een timmerman, een gids, een kleermaker en een adviseur die bij het ministerie heeft gewerkt), die activiteiten gaan organiseren, om straks de continuiteit van de lerarensalarissen te garanderen. Wij vinden het heel belangrijk, dat de school helemaal zelfredzaam wordt op den duur.

IMG_0034

Ook is inmiddels het naaiproject opgestart. De naaimachines die al aanwezig waren, zijn opgesteld in het atelier(tje) van een kleermaker, die op vrijwillige basis in het weekend mensen naailes gaat geven

. IMG_0143 IMG_0145 (2)

Diverse gesprekken zijn gevoerd met de aannemer van het schooltje. Hij attendeerde ons er op, dat de bouwkosten elk jaar omhoog gaan. Het is dus zaak het schooltje op zo kort mogelijke termijn te bouwen. Het kan in fasen gebeuren, m.a.w. we bouwen als er geld is! De bisschop van Gambia en zijn vicaris generaal hebben we ook een paar keer bezocht om een aanbevelingsbrief te krijgen voor het bisdom in Limburg/Nederland, zodat we eventueel voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Het schooltje is bestemd voor zowel moslim als christelijke kinderen en er zal ook les worden gegeven door zowel moslim als katholieke onderwijzers.

P1280417 P1280558

Er is ook nog tijd geweest om een paar excursies te maken met Yaya en de door ons/u gesponsorde Toyota bus. We hebben ook het culturele festival in een compound bezocht,  Het was een prachtige belevenis met veel muziek en vooral dans.

P1280331 P1280344 P1280352 P1280470 P1280496

We hebben mooie sjaals, tasjes en armbanden meegenomen uit Gambia om hier tijdens markten, benefietavonden en fairs te verkopen voor ons project.

P1230829 P1230857

Vandaag 9 februari 2014 vertrekken Francine en ik voor 4 weken naar Gambia om daar voorbereidend werk te doen en te spreken met allerlei instanties m.b.t. de bouw van het schooltje in Brufut. Wij  zullen u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van een en ander.

Van de belastingdienst kregen we bericht, dat de Stichting Floortje voor Moortje vanaf oktober 2013 de ANBI status heeft. Anbi 853263085

Vandaag 8 januari 2014 was de officiele prijsuitreiking van de Kerstboomwensen bij Ikea in Heerlen. Wij als Stichting Floortje voor Moortje hadden bij Ikea een wens in de kerstboom gehangen, n.l. meubilair voor n kleuterklasje van de te bouwen school in Gambia. En……onze wens werd gehonoreerd. Wij kregen 10 prachtige tafeltjes, waar 2 kinderen aan kunnen zitten en 20 gekleurde stevige stoeltjes. Ook deed Ikea daar nog 20 telramen bij. Ikea sponsort niet met geld, maar wel met goederen. Dankjewel Ikea!! Weer een aansporing om ons best te doen het geld voor de bouwgrond en de bouw van het schooltje spoedig bij elkaar te krijgen. Helpt u ons? Zonder uw hulp zal dat niet lukken.

P1280229 - kopie (2) P1280211 - kopie

Vandaag kregen we uit Gambia deze blije foto’s. De naaimachines zijn aangekomen en van goede kwaliteit. Bedankt Bennie Ahlers voor het perfecte transport en natuurlijk…...Stichting Gered Gereedschap voor het prima in orde maken van de naaimachines en het maken van de transportkisten. Als de plaatselijke timmerman de tafels klaar heeft kunnen de naailessen beginnen.

photo 3 photo 5

De dames en heren van de yogaclub uit Schin op Geul en de dames van de aerobic club uit Gulpen hebben gesponsord voor het maken van houten tafeltjes voor ons naaiproject. Waarschijnlijk deze maand komen de 9 naaimachines aan in Gambia Er kan met de naailessen gestart worden, zodra de tafeltjes door de timmerman vervaardigd zijn. Dank aan alle sponsoren!!

Het weekend van 14 en 15 december 2013 hebben we op de Kerststerretjes Fair in Huize Damiaan in Simpelveld gestaan, om spulletjes te verkopen voor ons goede doel. Het was een leuke ervaring en we hebben goed verkocht!

IMG_0016 P1280190

Op 8 december 2013 hebben we deelgenomen aan de Kerstmarkt in Slenaken. Heel druk bezocht en prima georganiseerd. We hebben er hele goede zaken gedaan !!

IMG_0003

Via dit bericht willen wij iedereen bedanken, die ons project sponsort/heeft gesponsord en waarvan wij niet weten wie het is. Wij zijn gewend iedereen persoonlijk te bedanken, maar als mensen op de bankrekening van Floortje voor Moortje geld gestort hebben met alleen vermelding van hun naam weten wij niet altijd wie het is. Voor al deze mensen een welgemeend hartelijk dank. U kunt op de hoogte blijven van de voortgang van ons project via deze website.

 Frans Bonnee uit Oirsbeek maakte voor ons gratis deze website en heeft ons ook ingewijd in de geheimen van het bewerken van websites. We hebben menig uurtje bij Frans thuis doorgebracht om alles onder de knie te krijgen. Heel hartelijk bedankt Frans!!
 

Frans Bonné

Op dinsdag 26 november 2013 hadden we een gezellige avond thuis met de zusters van de Congregatie van het Arme Kind Jezus in Vaals, die reeds 2 maal voor en met ons hun internationale liedjes ten gehore hebben gebracht voor zowel het project “toeristenbusje voor Gambia”alsook voor ons huidige project “schooltje in Brufut Nema Gambia” tijdens Benfietavonden. We bespraken met hen de voortgang van onze samenwerking. Joyce Weijers (3e op de foto van links) heeft deze zusters met ons in contact gebracht en steunt ons ook waar mogelijk. www.Joy4everArt.nl

P1280175

Op 25 november 2013 spraken we in Maastricht met Petra Meijers (creative communication), waarmee we op de Beursvloer een match gesloten hadden. Zij gaat ons helpen contacten te leggen met organisaties/sponsoren die iets voor ons kunnen betekenen in dit traject o.a. via sociale media.  nl.linkedin.com/in/petrameijers

P1280169

Op vrijdag 22 november 2013 hadden we een gesprek met Pep Peperkamp en Dre Kerckhoffs van RTV Maastricht, om te bekijken, wat RTV Maastricht voor ons en ons project kan betekenen als vervolg op ons bezoek aan de beursvloer op 29 oktober j.l.

www.rtvmaastricht.nl IMG_0025

Ook op 22 november 2013 hadden we een uitgebreid gesprek met Geerte Courtens van Geerte Courtens Advies, waarmee we op de beursvloer een match hadden gesloten. Zij gaat ons advies en ondersteuning bieden bij de realisatie van ons project, voornamelijk wat betreft sponsoring.

P1280166

Op woensdag 20 november 2013 hadden we een zeer zinvol gesprek met Mr. W Geraedts, oud burgemeester van Gulpen, die ons zijn hulp toezegde bij het vinden van sponsoren tijdens de Maatschappelijke Beursvloer in Maastricht.

Op maandag 18 november 2013 werden de kisten met naaimachines en gereedschap door de fa. Bennie Ahlers opgehaald bij Gered Gereedschap in Heerlen voor vervoer naar Gambia.

001 006
 
Op 14 november 2013 heb ik een nieuwe expositie ingericht in Revalidatiekliniek Adelante in Hoensbroek.
De opbrengst van alles wat verkocht wordt komt ten goede aan ons project in Gambia.
 
P1280150  P1280145
 
 
Vandaag 15 november 2013 heb ik een nieuwe expositie ingericht in het ziekenhuis VieCuri in Venlo.
De opbrengst van alles wat verkocht wordt komt ten goede aan ons project  in Gambia.
 
 
P1280139  P1280132
 
 
 

Zaterdag 9 november 2013 hebben we op de Hubertus Jaarmarkt in Gulpen gestaan om spulletjes te verkopen voor ons project. Het was gezellig druk en we hebben goed verkocht.

P1280096 IMG_0008

Bij Gered Gereedschap in Heerlen (een Stichting van vrijwilligers die ingeleverd gebruikt gereedschap herstelt en verzendklaar maakt voor Afrika) hebben wij 9 naaimachines kunnen krijgen voor verzending naar Gambia. Er zal daar naailes aan vrouwen worden gegeven, om zodoende hun positie in de maatschappij te kunnen verbeteren, zodat hun levensstandaard verbetert en zij onder andere geld kunnen verdienen om hun kinderen naar school te sturen. Wij hadden reeds eerder de vraag naar naaimachines vanuit Gambia gekregen, om dit projectje te kunnen opzetten. De machines en ook wat gereedschap voor de aannemer, die straks “ons” schooltje gaat bouwen worden deze maand via een containerbedrijf vervoerd naar Gambia. Heel hartelijk dank vrijwilligers van Gered Gereedschap!

! P1280082   P1280056

Op 29 oktober 2013 hebben we deel genomen aan de Maatschappelijke Beursvloer te Maastricht, die via een gongslag door de Gouverneur officieel werd geopend. In totaal 80 bedrijven en 100 instellingen waren aanwezig om te gaan proberen succesvolle matches te sluiten. Wij verschenen daar in onze Gambiaanse kleding, wat nogal wat opzien baarde, maar hierdoor hebben we wel ontzettend veel vragen en aanbod gekregen en ook 4 matches gesloten, die officieel door een notaris bevestigd werden. Kortom: een zeer succesvolle middag voor ons doel:Wij bouwen een schooltje in Gambia.

Op 23 oktober 2013 bezochten wij Trudy en Nick Waterschoot van de Stichting Sanchabba, die al jarenlang projecten doen in Gambia. Niek heeft spulletjes voor ons meegebracht uit Gambia om te verkopen op de Hubertus Jaarmarkt in Gulpen.

Op 17 oktober 2013 hebben wij Wilfried Holtus van de Stichting Huis van Marabout de eerste keer ontmoet. Hij  heeft ons zeer nuttige informatie gegeven over de vele aspecten inzake het bouwen van een schooltje in Gambia en ook vele andere adviezen met betrekking tot fondsenwerving.

Op 15 oktober 2013 hebben wij mevrouw Tielke Ausems (voormalig huisarts in Eijsden) van de Stichting Bijzonder Kind bezocht en zeer waardevolle informatie gekregen inzake te organiseren evenementen ten behoeve van sponsoring.