Doelstelling

De doelstelling
De doelstelling van de Stichting was in eerste instantie:  Een pre school voor jonge Gambiaanse kinderen  tussen de 4 en 7 jaar. De school zou met vijf klaslokalen ruimte moeten bieden aan 90 tot 110 leerlingen,  met de daarbij behorende faciliteiten zoals schoon drinkwater, meubilair, schoolmiddelen en schoolmaaltijden. Tevens het aanstellen van leerkrachten en het continueren van de lerarensalarissen.

Bij nader inzien: Omdat in oktober 2015 bleek dat de gemeenschap van Brufut Nema liever een Lower Basic school had, hebben wij de bakens verzet en zijn een Lower Basic school begonnen, vlak voor de opening van de school:  De Mia Keulaerds Lower Basic School. 

Overdracht aan overheid
Omdat onze plannen van Pre school veranderden naar Lower Basic school, hebben we de school aan de overheid overgedragen. Zij hebben gezorgd voor gekwalificeerde leerkrachten en er hoeft geen schoolgeld betaald te worden. Ook de schoolboeken  worden door de overheid verstrekt (zij het in beperkte mate, die verdere aanvulling behoeft.) De  andere eerder genoemde doelstellingen bleven gehandhaafd.