Bouw school

Na de aankoop van de benodigde grond verrees een eenvoudig stenen schoolgebouw met 5 klaslokalen, een lerarenkamertje met opslag voor schoolmateriaal en 8 toiletten.¬† Er kwam een solarinstallatie voor de electriciteitsvoorziening en er werd een waterput geslagen. Het terrein werd omheind en gesloten met een stalen poort. Het was bedoeld plaats te gaan bieden aan 90 tot 110 kinderen. Inmiddels zitten er ruim 345 kinderen op, waarvan de helft ’s morgens en de andere helft ’s middags naar school gaat.

De naam van de school is: Mia Keulaerds Lower Basic, naar de naam van de Stichteres van de de Stichting, die onze grootste sponsor was/is. Zij was een onderwijzeres uit Heerlen, die zeer begaan was met het onderwijs aan kinderen overal ter wereld.

Naast het feit dat wij kinderen de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen, wilden wij ook zorgen voor werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Wij bezoeken Gambia tweemaal per jaar Gambia (op eigen kosten) om op de hoogte te blijven  van dit project en hebben dan ook gesprekken met de leerkrachten en andere betrokkenen. Wij houden u hiervan ook regelmatig via deze site op de hoogte.

Over de verantwoording van de gelden zullen wij te allen tijden openheid van zaken geven.