Onderwijs

De regering van Gambia bezit geen nursery scholen (= kleuterscholen voor kinderen van 4 t/m 6 jaar). Alle nursery scholen zijn dan ook prive- of gemeenschaps scholen. Wel moeten ze aan de educatie eisen voldoen, maar ze krijgen geen materiele of financiele steun van de overheid.

P1240143 IMG_0393

Na de nursery gaan de kinderen naar de Lower Basic school (5 jaar lang) en daarna naar de Upper Basic school (3 jaar lang). Vervolgens kan men nog naar de Senior Secondary school en/of Universiteit.

Net als voor uw kinderen/kleinkinderen is onderwijs zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Zeker in een kansarm land als Gambia is het zeer belangrijk, dat zij Engels (de nationale taal) leren spreken. In een groot deel van Gambia spreekt men o.a. Mandinka (een stamtaal). Het toerisme in Gambia neemt steeds meer toe, waardoor het spreken van Engels een must is en de Gambianen zijn ook overtuigd van de noodzaak hiervan. Zij willen hun kinderen graag naar school sturen als het enigszins mogelijk is (40% van de bevolking kan niet lezen en schrijven).

foto's website (81)   foto's website (79)

Maar alleen schoolgebouwen neerzetten is niet voldoende; er moet ook geld zijn voor salarissen voor de onderwijzers, schoolmiddelen, dagelijkse operationele kosten en onderhoud. Geld hiervoor komt slechts gedeeltelijk van de overheid van Gambia. In het geval dat de school van de overheid is, betaalt die de lerarensalarissen. Ook de leermiddelen zouden in dat geval door de overheid betaald moeten worden. De praktijk leert echter dat vaak dit niet het geval is.  Dit betekent dat de ouders en de dorpsgemeenschap moeten zorgen dat het andere deel van  dit geld er komt.
Maar de ouders en de dorpsgemeenschap zijn vaak niet in staat om dit geld op te brengen.
Uiterst belangrijk is dat de gemeenschap in Brufut Nema op termijn wel zo zelfredzaam wordt dat ze de school draaiende kan houden. De bevolking is middelen van bestaan aan het ontwikkelen om daarmee geld voor zichzelf en voor de school te verdienen.

Het is zeer wenselijk dat de gemeenschap ook daarbij geholpen wordt, bijvoorbeeld door middel van het geven van volwassenen onderwijs in de avonduren op het schooltje, het aanleggen en onderhouden van een schooltuin, het maken van schoolmaaltijden door moeders, het organiseren van activiteiten, waarvan de baten voor de school zijn, de vaders  onderhoud aan de school laten plegen, etcetera.