Verandering 2018

Een nieuwe voorzitter
Onder andere door hun leeftijd en vanwege persoonlijke omstandigheden, besloten voorzitter Ine en haar schoonzus Francine, de secretaris en penningmeester van Floortje voor Moortje om hun organisatie over te dragen. Vanaf 1 mei 2018 heeft Geri de Lange-Mes het “stokje” overgenomen. Haar man Bas is de nieuwe secretaris en penningmeester. De verdere info staat in de nieuwsbrief.

Zij gaan in Gambia verder op dezelfde voet als hun voorgangsters en evenals zij, zullen de nieuwe voorzitter en haar man ook investeren in de goede contacten met diverse stichtingen en adviseurs  in Nederland en ervaringen uitwisselen.