Plan van Aanpak

Activiteiten

U zult begrijpen, dat dit project niet stopte, na de bouw van de school  Het onderhoud kost jaarlijks geld. Ook willen we graag een lerarenkantoor(tje) en een schaduwplek voor de kinderen bouwen. De bomen die geplant zijn, zijn nog niet groot genoeg om schaduw te geven. Er ligt eveneens een vraag voor nog twee lokalen. Onze grootste zorg is, om het voedselprogramma gaande te houden. De omgeving van Brufut is erg arm en veel kinderen kwamen zonder ontbijt naar school. Inmiddels krijgen de ca. 200 kinderen tussen de middag een warme maaltijd, die gekookt wordt door vrijwilligers/moeders. Sinds mei 2018 vragen we de ouders een kleine bijdrage. Ondanks dat, kost het onze organisatie ca. 800 euro per vier weken.

Wij zijn dan ook nog steeds naarstig op zoek naar sponsoren die wij via allerlei activiteiten hopen te vinden.

   • Wij presenteren ons project schriftelijk (via mail) bij bedrijven en organisaties.
   • Op aanvraag bezoeken we bedrijven en organisaties persoonlijk.
   • Op markten, fairs en beurzen promoten we ons project middels een flyer en gesprekken
   • We leggen contact met scholen en vragen of we iets over ons project aan de kinderen mogen vertellen. Wij willen de jeugd ook  aansporen om bijv. middels. een sponsorloop geld voor de school in Gambia te verzamelen.

Wij houden u op de hoogte van de diverse activiteiten en onze tweejaarlijkse reis naar de school in Gambia middels de nieuwsbrief

Voordelen van sponsoring:

Bij een regelmatige (minimaal 1x per jaar) schenking van eenzelfde bedrag gedurende 5 achtereenvolgende jaren aan onze stichting, is het bedrag aftrekbaar van de belasting  (met ingang van 1 januari 2014 hoeft dit niet meer notarieel vastgelegd te worden).